EDT5006 Eğitim Teknolojisinde Proje YönetimiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
EDT5006 Eğitim Teknolojisinde Proje Yönetimi Güz 3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. ŞİRİN KARADENİZ ORAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Proje yönetimine ilişkin bilgi ve ilkeleri tanıtmak. Eğitimde BT kullanımına ilişkin projeleri Ms-Project programı kullanarak planlamak ve geliştirmek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersin sonunda öğrenciler;
o Proje yönetiminin amacını tanımlayabilecek,
o Planlama süreçlerini tanımlayabilecek,
o Proje yaşam döngüsünü açıklayabilecek,
o Proje yöneticisi ve ekibinin rollerini tanımlayabilecek,
o Projenin kapsamını tanımlayabilecek,
o Zaman yönetimini uygulabilecek,
o Ekip yönetimine ilişkin bilgi ve beceriler edinecek,
o Eğitimde BT kullanımına ilişkin bir projeyi Ms-Project programı kullanarak planlayabilecek ve geliştirebilecek.
o Eğitimde BT kullanımına ilişkin proje desteği veren kurumları tanıyacak,
o Grup ile çalışma becerilerini geliştirerek bir grupta üretken olarak çalışabilecek.

Dersin İçeriği

Program proje ilişkisi, projeye duyulan ihtiyaç, projelerin özellikleri, proje yönetimi, proje yönetimi özellikleri ve faydaları, proje yönetimi süreci, proje planlaması ve planlama aşamaları (Başlangıç, Planlama, Uygulama, Kontrol ve Kapanış), planlamanın önemi, kapsam, bütçe ve zaman planlaması ve dengesi, farklı planlama yaklaşımları, maliyet tahmin yöntemleri, farklı planlama araçları, proje sürecinde ekiplerin hazırlanması. Projenin planlaması ve yürütülmesinde kullanılan MS-Project programı, TUBITAK, AB, DÜNYA BANKASI, MEB, DPT gibi kurumlar ve özel sektör için eğitimde BT kullanımına ilişkin projelerin, proje planlama yaklaşımları dikkate alınarak MS-Project ile geliştirilmesi

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Proje Yönetimine Giriş ve Girişimcilik
2) Proje Yönetim Süreç Grupları
3) Project Integration Management Proje sponsor raporu
4) Proje Kapsam Yönetimi Proje başlama toplantı raporu
5) Proje Zaman Yönetimi
6) Proje Zaman Yönetimi
7) Proje Maliyet Yönetimi Proje önerisi taslak raporu
8) Proje Maliyet Yönetimi
9) Ms-Project’e giriş
10) Ms-Project ile kapsam, zaman, ekip ve maliyet yönetimi
11) Ms-Project ile kapsam, zaman, ekip ve maliyet yönetimi
12) Ms-Project ile kapsam, zaman, ekip ve maliyet yönetimi
13) Projelerde Girişimcilik ve İnovasyon
14) Ms-project ile bir proje geliştirme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: “Proje yönetimi bilgi birikimi kılavuzu (PMBOK kılavuzu) (2009). İstanbul : Proje Yönetim Mesleği İlkeleri Teknikleri ve Rotası Derneği (PMİ TR)”
Diğer Kaynaklar: “Schwalbe, K. (2007). Information Technology Project Management, 5.Edt, Canada: Thomson Course Technology..”

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 2 % 20
Sunum 2 % 20
Projeler 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sunum / Seminer 2 12 24
Proje 1 100 100
Ödevler 2 12 24
Toplam İş Yükü 190

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.