LSK2006 Havayolu Taşımacılığı YönetimiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
LSK2006 Havayolu Taşımacılığı Yönetimi Bahar 2 0 2 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi MEHMET SITKI SAYGILI
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi AHMET NACİ ÜNAL
Opsiyonel Program Bileşenleri: Opsiyonel program bileşenleri bulunmamaktadır.
Dersin Amacı: Dersin amacı, havacılık sektöründe görev alacak kişilerin sektörünün temel dinamikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlanması. Havayolu taşımacılığı uygulamaları ve sektördeki işletmecilik anlayışının öğretilmesi.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Havacılık sektörünün bileşenlerini bilir.
2.Havacılıktaki yönetim uygulamalarını kavrar.
3.Havacılıktaki operasyonel uygulamaları bilir.
4.Fiyatlandırma analizini bilir.
5.Filo yönetiminin esaslarını bilir.

Dersin İçeriği

Havayolu Taşımacılık Sektörü, yönetim, büyüme, ittifaklar, özelleştirme, fiyatlandırma, pazarlama, filo yönetimi, operasyon kontrolü

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Havayolu Taşımacılığına Genel Yapısı ve Genel Tanımlar Öğrenciler öğretim görevlisinin tarafından bir hafta öncesinden gelecek hafta konularına ön hazırlık yapmak için yönlendirileceklerdir.
2) Havayolu Taşımacılık Sektörü,Sektörü düzenleyici ve denetleyici kurum ve kuruluşlar, kamunun ve özel sektörün havayolu taşımacılığındaki rolü Öğrenciler öğretim görevlisinin tarafından bir hafta öncesinden gelecek hafta konularına ön hazırlık yapmak için yönlendirileceklerdir.
3) Havayolu işletmelerinde organizasyon yapısı, Fonksiyonel yönetim yapısı, departmanların görev ve sorumlulukları ve departmanlar arasında koordinasyon, iş bölümü ve uzmanlaşma Öğrenciler öğretim görevlisinin tarafından bir hafta öncesinden gelecek hafta konularına ön hazırlık yapmak için yönlendirileceklerdir.
4) Sivil Havayolu Taşımacılığının Tarihsel Gelişimi ve Deregülasyon Öğrenciler öğretim görevlisinin tarafından bir hafta öncesinden gelecek hafta konularına ön hazırlık yapmak için yönlendirileceklerdir.
5) Havayolu Taşımacılığında Büyüme ve İttifaklar, Avrupa Birliği içinde Havayolu ulaştırmasında yaşanan gelişmeler, özel havayolu işletmelerinde birleşme ve yeniden yapılanma Öğrenciler öğretim görevlisinin tarafından bir hafta öncesinden gelecek hafta konularına ön hazırlık yapmak için yönlendirileceklerdir.
6) Havacılık Sektöründe Özelleştirme Uygulamaları Öğrenciler öğretim görevlisinin tarafından bir hafta öncesinden gelecek hafta konularına ön hazırlık yapmak için yönlendirileceklerdir.
7) Havayolu taşımacılığı sektöründe yatırım işlemleri Öğrenciler öğretim görevlisinin tarafından bir hafta öncesinden gelecek hafta konularına ön hazırlık yapmak için yönlendirileceklerdir.
8) Havayolu taşımacılığında finansman Öğrenciler öğretim görevlisinin tarafından bir hafta öncesinden gelecek hafta konularına ön hazırlık yapmak için yönlendirileceklerdir.
9) Havayolu Taşımacılığında Tarife Planlama, yolcu ve yük taşımacılığında havayolu taşıma ücretinin belirlenmesi, düzenli seferler ve güzergah planlama Öğrenciler öğretim görevlisinin tarafından bir hafta öncesinden gelecek hafta konularına ön hazırlık yapmak için yönlendirileceklerdir.
10) Pazarlama ve Rezervasyon, havayolu taşımacılığında hizmet pazarlaması, elektronik hizmetler (e-bilet, e-rezervasyon), müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri memnuniyeti için yapılması gerekenler Öğrenciler öğretim görevlisinin tarafından bir hafta öncesinden gelecek hafta konularına ön hazırlık yapmak için yönlendirileceklerdir.
11) Havayolu taşımacılığında filo planlaması, filo yönetimi, uçak yatırımları, yatırımlar için gerekli finansman, öz kaynaklarla finansman yöntemleri, yabancı kaynaklarla finansman yöntemleri Öğrenciler öğretim görevlisinin tarafından bir hafta öncesinden gelecek hafta konularına ön hazırlık yapmak için yönlendirileceklerdir.
12) İnsan kaynakları uygulamaları ve operasyon kontrolü, insan kaynakları departmanının görev ve sorumlulukları, çalışan motivasyonu, işletme kültürünün, operasyon sürecinin koordinasyonu Öğrenciler öğretim görevlisinin tarafından bir hafta öncesinden gelecek hafta konularına ön hazırlık yapmak için yönlendirileceklerdir.
13) Özellikli Yüklerin Havayolu ile Taşınması, Tehlikeli maddeler, ilaçlar, taze çiçek, canlı hayvan taşımacılığı, süreli yayınlar taşımacılığı Öğrenciler öğretim görevlisinin tarafından bir hafta öncesinden gelecek hafta konularına ön hazırlık yapmak için yönlendirileceklerdir.
14) Türk sivil havacılık sektörü analizi ve gelişmeler Öğrenciler öğretim görevlisinin tarafından bir hafta öncesinden gelecek hafta konularına ön hazırlık yapmak için yönlendirileceklerdir.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları her hafta öğrencilerle paylaşılacaktır (Course notes will be shared with the students every week).
Diğer Kaynaklar: Diğer kaynaklar bulunmamaktadır (There aren't any references).

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 5
Ödev 1 % 15
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Ödevler 1 5 5
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 78

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.