BVS2016 Finansal Yatırım AraçlarıBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BVS2016 Finansal Yatırım Araçları Bahar
Güz
1 2 2 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. CEM KARTAL
Opsiyonel Program Bileşenleri: Finansal piyasaları ve finansal araçları tanır. Para ve Sermaye piyasasının araçlarını karşılaştırır.
Dersin Amacı: Öğrencinin finansal yatırım araçlarını tanıması, SPK değerleme yöntemlerini öğrenmesi amaçlanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Finansal piyasaları ve finansal araçları tanır.
2. Para ve Sermaye piyasasının araçlarını karşılaştırır.
3. Para ve Sermaye Piyasası ile İlgili mevzuatı takip eder.
4. Finansal kurumları ve faaliyetlerini tanımlayabilir
5. Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler ve bunların etkilerini kavrar.
6. Para ve sermaye piyasası araçlarını etkin kullanır.
7. Faiz kavramı, risk-getiri kavramı ve hesaplanması konularını kavrar.
8. Mesleğin gerektirdiği etik değerlere uygun hareket etme kazanımlarına sahip olur.

Dersin İçeriği

Finansal Piyasalar, Hisse Senedi Işlemleri, Tahvil İşlemleri, Vadeli İşlem Piyasalar, Forward İşlemleri, Opsiyon Piyasası Işlemler, Uygulamalar, Futures, Swap Işlemleri, Diğer Menkul Kıymet Çeşitleri, Diğer Menkul Kıymet Çeşitleri, Yatırım Araçlarının Etkileşimleri.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Finansal Piyasalar; -Para Piyasası -Sermaye Piyasası -Türkiye'de Finansal Piyasalar Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
2) Hisse Senedi Işlemleri Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
3) Tahvil Işlemleri Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
4) Vadeli Işlem Piyasalar Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
5) Forward Işlemleri; -Forward İşlem Çeşitleri -Forward Sözleşmelerinin Riski -Forward Faiz Oranı Anlaşması Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
6) Opsiyon Piyasası İşlemler; - Alım-satım Opsiyonları - Opsiyonların Kullanım Alanları - Konusuna Göre Opsiyon Türleri - Vadelerine Göre Opsiyon Türleri Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
7) Örnek Uygulamalar
8) Futures; - Futures Sözleşmelerinin Özellikleri - Futures İşlemlerinde Teminat Kullanma - Futures Fiyatlar Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
9) Swap Işlemleri; - Swap Piyasaları ve Kullanım Alanları - Swap Sözleşme Türleri Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
10) Diğer Menkul Kıymet Çeşitleri-1 Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
11) Diğer Menkul Kıymet Çeşitleri-2 Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
12) Diğer Menkul Kıymet Çeşitleri-3 Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
13) Altın ve Döviz piyasaları Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.
14) Yatırım Araçlarının Etkileşimleri Dersin yapılacağı haftanın bir hafta öncesinden öğrencilere ders ile ilgili materyaller verilir.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: KORKMAZ, T., CEYLAN, Ali, Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi, Ekin Kitabevi, Bursa.
CEYLAN, Ali(2004), İşletmelerde Finansal Yönetim, Ekin Kitap Evi, Bursa.
Diğer Kaynaklar: Aksoy,Ahmet , Tanrıöven,Cihan, Sermaye Piyasası Yatırım Araçları ve Analizi,Seçkin Yayıncılık.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 4 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 10 30
Ödevler 12 50
Ara Sınavlar 1 2
Final 4 8
Toplam İş Yükü 118

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4