BVS2007 Sosyal Güvenlik SistemiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BVS2007 Sosyal Güvenlik Sistemi Bahar
Güz
2 0 2 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. AYBİKE ELİF BOLCAN
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. AYBİKE ELİF BOLCAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Bu dersin opsiyonel program bileşeni yoktur.
Dersin Amacı: Çalışma hayatında oluşabilecek, çalışma gücünü kaybına neden olan risklere karşı korumak amacıyla oluşturan sosyal güvenlik sistemlerini incelemek. Sosyal Güvenlik Sisteminin, gelişimini, araçlarını, hukukî niteliğini, sigorta kollarını ve Türkiye’deki sosyal güvenlik kurumlarını tanıyabilmeyi amaçlamaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Çalışma hayatının içinde kendi hak ve yükümlülüklerini tanır.
2.Bütün yaşamında karşılaşabileceği riskleri sosyal güvenlik sistemi içinde çözümler.
3.Türkiye’deki sosyal güvenlik uygulamalarını tanır.
4.Kamu ve özel sigorta sistemlerini karşılaştırabilir.
5.Sosyal güvenlik sisteminin gelişimini ve araçlarını tanır.
6.Sosyal güvenlik sisteminin hukukî niteliğini tanır.
7.Sosyal güvenlik sistemi çerçevesinde sigorta kollarını tanır.
8.Sosyal güvenlik sistemi bünyesinde Türkiye’deki sosyal güvenlik kurumlarını tanır.

Dersin İçeriği

Ders kapsamında, sosyal güvenlik ile ilgili temel kavramlar ve sigorta kolları anlatılmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Sosyal güvenliğin tanımı ve amacı Yok
2) Sosyal güvenliği doğuran koşullar Önceki haftanın tekrarı
3) Sosyal güvenlik tehlikeleri Önceki haftanın tekrarı
4) Sosyal güvenliğin kapsamı Önceki haftanın tekrarı
5) Hastalık ve analık sigortası, iş kazası ve meslek hastalıkları, işsizlik sigortası, yaşlılık malullük ve ölüm sigortası, aile ödenekleri Önceki haftanın tekrarı
6) Sosyal güvenliğin kapsamı ve gelir dağılımı Önceki haftanın tekrarı
7) Sosyal güvenliğin gelir kaynakları Önceki haftanın tekrarı
8) Primler Önceki haftanın tekrarı
9) Prim dışı gelirler Önceki haftanın tekrarı
10) Primler ve finansman sistemleri Önceki haftanın tekrarı
11) Sosyal güvenlik ödenekleri Önceki haftanın tekrarı
12) Sosyal sigortalarda kısa vadeli sigortalar: Hastalık ve analık sigortası, iş kazası ve meslek hastalıkları, işsizlik sigortası Önceki haftanın tekrarı
13) Uzun vadeli sigorta kolları: Yaşlılık, malullük, ölüm Önceki haftanın tekrarı
14) Özel sigortalar ve sosyal güvenlik ilişkisi Önceki haftanın tekrarı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Prof.Dr. Turan Yazgan; Sosyal Güvenlik, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
Prof.Dr. Kadir Arıcı; Sosyal Güvenlik Dersleri, Ankara, 1999.
Diğer Kaynaklar: Dersin başka kaynağı yoktur.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Küçük Sınavlar 1 2 2
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 75

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4