BVS2007 Sosyal Güvenlik SistemiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BVS2007 Sosyal Güvenlik Sistemi Güz
Bahar
2 0 2 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. AYBİKE ELİF BOLCAN
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. AYBİKE ELİF BOLCAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Bu dersin opsiyonel program bileşeni yoktur.
Dersin Amacı: Çalışma hayatında oluşabilecek, çalışma gücünü kaybına neden olan risklere karşı korumak amacıyla oluşturan sosyal güvenlik sistemlerini incelemek. Sosyal Güvenlik Sisteminin, gelişimini, araçlarını, hukukî niteliğini, sigorta kollarını ve Türkiye’deki sosyal güvenlik kurumlarını tanıyabilmeyi amaçlamaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Çalışma hayatının içinde kendi hak ve yükümlülüklerini tanır.
2.Bütün yaşamında karşılaşabileceği riskleri sosyal güvenlik sistemi içinde çözümler.
3.Türkiye’deki sosyal güvenlik uygulamalarını tanır.
4.Kamu ve özel sigorta sistemlerini karşılaştırabilir.
5.Sosyal güvenlik sisteminin gelişimini ve araçlarını tanır.
6.Sosyal güvenlik sisteminin hukukî niteliğini tanır.
7.Sosyal güvenlik sistemi çerçevesinde sigorta kollarını tanır.
8.Sosyal güvenlik sistemi bünyesinde Türkiye’deki sosyal güvenlik kurumlarını tanır.

Dersin İçeriği

Ders kapsamında, sosyal güvenlik ile ilgili temel kavramlar ve sigorta kolları anlatılmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Sosyal güvenliğin tanımı ve amacı Yok
2) Sosyal güvenliği doğuran koşullar Önceki haftanın tekrarı
3) Sosyal güvenlik tehlikeleri Önceki haftanın tekrarı
4) Sosyal güvenliğin kapsamı Önceki haftanın tekrarı
5) Hastalık ve analık sigortası, iş kazası ve meslek hastalıkları, işsizlik sigortası, yaşlılık malullük ve ölüm sigortası, aile ödenekleri Önceki haftanın tekrarı
6) Sosyal güvenliğin kapsamı ve gelir dağılımı Önceki haftanın tekrarı
7) Sosyal güvenliğin gelir kaynakları Önceki haftanın tekrarı
8) Primler Önceki haftanın tekrarı
9) Prim dışı gelirler Önceki haftanın tekrarı
10) Primler ve finansman sistemleri Önceki haftanın tekrarı
11) Sosyal güvenlik ödenekleri Önceki haftanın tekrarı
12) Sosyal sigortalarda kısa vadeli sigortalar: Hastalık ve analık sigortası, iş kazası ve meslek hastalıkları, işsizlik sigortası Önceki haftanın tekrarı
13) Uzun vadeli sigorta kolları: Yaşlılık, malullük, ölüm Önceki haftanın tekrarı
14) Özel sigortalar ve sosyal güvenlik ilişkisi Önceki haftanın tekrarı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Prof.Dr. Turan Yazgan; Sosyal Güvenlik, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
Prof.Dr. Kadir Arıcı; Sosyal Güvenlik Dersleri, Ankara, 1999.
Diğer Kaynaklar: Dersin başka kaynağı yoktur.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Küçük Sınavlar 1 2 2
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 75

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.