BVS2007 Sosyal Güvenlik SistemiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BVS2007 Sosyal Güvenlik Sistemi Bahar 2 0 2 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. AYBİKE ELİF BOLCAN
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. AYBİKE ELİF BOLCAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Bu dersin opsiyonel program bileşeni yoktur.
Dersin Amacı: Çalışma hayatında oluşabilecek, çalışma gücünü kaybına neden olan risklere karşı korumak amacıyla oluşturan sosyal güvenlik sistemlerini incelemek. Sosyal Güvenlik Sisteminin, gelişimini, araçlarını, hukukî niteliğini, sigorta kollarını ve Türkiye’deki sosyal güvenlik kurumlarını tanıyabilmeyi amaçlamaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Çalışma hayatının içinde kendi hak ve yükümlülüklerini tanır.
2.Bütün yaşamında karşılaşabileceği riskleri sosyal güvenlik sistemi içinde çözümler.
3.Türkiye’deki sosyal güvenlik uygulamalarını tanır.
4.Kamu ve özel sigorta sistemlerini karşılaştırabilir.
5.Sosyal güvenlik sisteminin gelişimini ve araçlarını tanır.
6.Sosyal güvenlik sisteminin hukukî niteliğini tanır.
7.Sosyal güvenlik sistemi çerçevesinde sigorta kollarını tanır.
8.Sosyal güvenlik sistemi bünyesinde Türkiye’deki sosyal güvenlik kurumlarını tanır.

Dersin İçeriği

Ders kapsamında, sosyal güvenlik ile ilgili temel kavramlar ve sigorta kolları anlatılmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Sosyal güvenliğin tanımı ve amacı Yok
2) Sosyal güvenliği doğuran koşullar Önceki haftanın tekrarı
3) Sosyal güvenlik tehlikeleri Önceki haftanın tekrarı
4) Sosyal güvenliğin kapsamı Önceki haftanın tekrarı
5) Hastalık ve analık sigortası, iş kazası ve meslek hastalıkları, işsizlik sigortası, yaşlılık malullük ve ölüm sigortası, aile ödenekleri Önceki haftanın tekrarı
6) Sosyal güvenliğin kapsamı ve gelir dağılımı Önceki haftanın tekrarı
7) Sosyal güvenliğin gelir kaynakları Önceki haftanın tekrarı
8) Primler Önceki haftanın tekrarı
9) Prim dışı gelirler Önceki haftanın tekrarı
10) Primler ve finansman sistemleri Önceki haftanın tekrarı
11) Sosyal güvenlik ödenekleri Önceki haftanın tekrarı
12) Sosyal sigortalarda kısa vadeli sigortalar: Hastalık ve analık sigortası, iş kazası ve meslek hastalıkları, işsizlik sigortası Önceki haftanın tekrarı
13) Uzun vadeli sigorta kolları: Yaşlılık, malullük, ölüm Önceki haftanın tekrarı
14) Özel sigortalar ve sosyal güvenlik ilişkisi Önceki haftanın tekrarı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Prof.Dr. Turan Yazgan; Sosyal Güvenlik, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
Prof.Dr. Kadir Arıcı; Sosyal Güvenlik Dersleri, Ankara, 1999.
Diğer Kaynaklar: Dersin başka kaynağı yoktur.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Küçük Sınavlar 1 2 2
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 75

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.