BVS2003 Bankacılık ve Sigortacılıkta Fon YönetimiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BVS2003 Bankacılık ve Sigortacılıkta Fon Yönetimi Bahar
Güz
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. SERAP GÖKSU
Opsiyonel Program Bileşenleri: Program bileşenleri bulunmamaktadır.
Dersin Amacı: Finansal yönetim, finansal piyasalar, banka ve sigorta fon yönetimini tanıtmak

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Finansal Piyasaları ve kurumları tanımlar.
2. Merkez Bankasının fonksiyonunu açıklar.
3. Bankacılık Risklerini açıklar
4. Döviz Kuru Sistemleri ve Europara Piyasalarını tanımlayabilir.
5. Vadeli mevduat faizini hesaplar.
6. Sigorta şirketlerinde fon yönetimini açıklayabilir
7.Bireysel Emeklilik Sistemi ve emeklilik yatırım fonlarını tanır

Dersin İçeriği

Finansal Piyasalar ve kurumlar,Bankaların Fon Kaynakları, Bankaların Kaydi Para Yaratma Süreci, Bankaların Fon Kullanımı ve Krediler, Merkez Bankası ve finansal sistemdeki rolü, Bankacılık Riskleri, Döviz Kuru Sistemleri, Europara Piyasaları, Eurotahvil Piyasaları, Faiz Oranları ve Faiz Oranlarının Vade Yapısı, Sigorta şirketlerinin fon yaratma süreci ve fonların kullanım alanları, Bireysel Emeklilik Sistemi ve emeklilik yatırım fonlarının işleyişi

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Finansal Piyasalar
2) Fon yönetimi
3) Türk Lirası Pozisyon yönetimi
4) TCMB Interbank Piyasası
5) Bankalararası serbest Piyasalar
6) Serbest Piyasalar
7) Hazine Bonosu fiyat ve Getiri hesaplaması
8) Sabit Getirili menkul kıymetler
9) Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin fiyatlaması
10) Türev Piyasalar- Vadeli İşlemler
11) Türev piyasalar- Opsiyonlar
12) Risk Yönetimi
13) Risk Türleri- Piyasa Riski, Kredi Riski, Operasyonel RİSK
14) Sigorta şirketlerinde fon yaratma süreci Emeklilik Yatırım Fonları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Frederic Mıshkin,(çeviri)Prof Dr. İlyas Şıklar, Prof Dr. Ahmet Çakmak, Yrd Doç. Dr. Suat Yavuz
Finansal Ekonomi, Muharrem Afşar, Aslı Afşar
Diğer Kaynaklar: www.bist.gov.tr, www.tcmb.gov.tr
www.tbb.org.tr, www. tsrsb.org.tr, www.egm.org.tr, www.spk.gov.tr

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 4 56
Sunum / Seminer 2 5 10
Ödevler 2 5 10
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 121

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4