BVS2003 Bankacılık ve Sigortacılıkta Fon YönetimiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BVS2003 Bankacılık ve Sigortacılıkta Fon Yönetimi Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. SERAP GÖKSU
Opsiyonel Program Bileşenleri: Program bileşenleri bulunmamaktadır.
Dersin Amacı: Finansal yönetim, finansal piyasalar, banka ve sigorta fon yönetimini tanıtmak

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Finansal Piyasaları ve kurumları tanımlar.
2. Merkez Bankasının fonksiyonunu açıklar.
3. Bankacılık Risklerini açıklar
4. Döviz Kuru Sistemleri ve Europara Piyasalarını tanımlayabilir.
5. Vadeli mevduat faizini hesaplar.
6. Sigorta şirketlerinde fon yönetimini açıklayabilir
7.Bireysel Emeklilik Sistemi ve emeklilik yatırım fonlarını tanır

Dersin İçeriği

Finansal Piyasalar ve kurumlar,Bankaların Fon Kaynakları, Bankaların Kaydi Para Yaratma Süreci, Bankaların Fon Kullanımı ve Krediler, Merkez Bankası ve finansal sistemdeki rolü, Bankacılık Riskleri, Döviz Kuru Sistemleri, Europara Piyasaları, Eurotahvil Piyasaları, Faiz Oranları ve Faiz Oranlarının Vade Yapısı, Sigorta şirketlerinin fon yaratma süreci ve fonların kullanım alanları, Bireysel Emeklilik Sistemi ve emeklilik yatırım fonlarının işleyişi

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Finansal Piyasalar
2) Fon yönetimi
3) Türk Lirası Pozisyon yönetimi
4) TCMB Interbank Piyasası
5) Bankalararası serbest Piyasalar
6) Serbest Piyasalar
7) Hazine Bonosu fiyat ve Getiri hesaplaması
8) Sabit Getirili menkul kıymetler
9) Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin fiyatlaması
10) Türev Piyasalar- Vadeli İşlemler
11) Türev piyasalar- Opsiyonlar
12) Risk Yönetimi
13) Risk Türleri- Piyasa Riski, Kredi Riski, Operasyonel RİSK
14) Sigorta şirketlerinde fon yaratma süreci Emeklilik Yatırım Fonları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Frederic Mıshkin,(çeviri)Prof Dr. İlyas Şıklar, Prof Dr. Ahmet Çakmak, Yrd Doç. Dr. Suat Yavuz
Finansal Ekonomi, Muharrem Afşar, Aslı Afşar
Diğer Kaynaklar: www.bist.gov.tr, www.tcmb.gov.tr
www.tbb.org.tr, www. tsrsb.org.tr, www.egm.org.tr, www.spk.gov.tr

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 4 56
Sunum / Seminer 2 5 10
Ödevler 2 5 10
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 121

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.