BVS1001 Bankacılığa ve Sigortacılığa GirişBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BVS1001 Bankacılığa ve Sigortacılığa Giriş Bahar
Güz
3 0 3 7
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. SERAP GÖKSU
Opsiyonel Program Bileşenleri: Program bileşenleri bulunmamaktadır.
Dersin Amacı: Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili temel bilgi altyapısını oluşturmak.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Banka kavramını tanımlar.
2. Temel bankacılık kavramlarını,banka sistemlerini ve türlerini açıklayabilir.
3. Bankaların denetlenmesi ve ilgili kurumları açıklayabilir.
4. Risk kavramını açıklayabilir. Risk türlerini örnekleyebilir. Sigorta kavramını tanımlayabilir.
6. Temel sigortacılık kavramlarını ve sigorta sözleşmesinin özelliklerini açıklayabilir.
7. Sigorta sözleşmelerini, niteliklerine, konularına ve türlerine göre sınıflandırabilir
8. Sigortacılığın, ülke ekonomisi içindeki rolünü yorumlayabilir.


Dersin İçeriği

Bankacılığın dünyada ve ülkemizde tarihi gelişim süreci, Cumhuriyet dönemi Türk bankacılığı, Bankacılık sistemi, Banka türleri, Merkez Bankası ( TCMB) Bankaların denetlenmesi, Sigortanın tanımı, sigortanın fonksiyonları ve temel kavramlar,Sigortanın doğuşu, dünyada ve ülkemizde tarihi gelişim süreci
Sigorta sisteminin işleyişi, Sigorta aracıları, Sigorta sözleşmesinin kurulması ve sözleşme taraflarının yükümlülükleri, Ülkemizde ve dünyada sigorta sektörünün genel durumu, ekonomi içindeki yeri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Bankacılığın dünyada ve ülkemizde tarihi gelişim süreci, Cumhuriyet dönemi Türk bankacılığı
2) Bankanın tanımı, temel sigortacılık kavramları
3) Bankacılık sistemi Banka türleri
4) Merkez Bankası ( TCMB) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)
5) Bankaların denetlenmesi; Bankalar Birliği ( TBB ) - Katılım Bankaları Birliği ( TKBB )
6) Türk Bankacılık Sektörünün Temel Özellikleri ve Sektörün Sorunları
7) Bankacılık krizleri ve yeniden yapılanma dönemi.
8) Bankacılık ürünleri ve hizmetleri
9) Riskler ve türleri , risk yönetimi Sigortanın tanımı, sigortanın fonksiyonları ve temel kavramlar
10) Sigortanın doğuşu, dünyada ve ülkemizde tarihi gelişim süreci Sigorta sisteminin işleyişi
11) Sigortanın bölümlere ayrılması; Devlet eliyle yürütülen sigortalar ve özel sigorta teminat çeşitleri
12) Sigorta aracıları Sigorta fiyatının mal sigortalarında ve hayat sigortalarında tespiti, fiyatı etkileyen faktörler
13) Sigorta sözleşmesinin kurulması ve sözleşme taraflarının yükümlülükleri Muafiyet ve zamanaşımı
14) Ülkemizde ve dünyada sigorta sektörünün genel durumu, ekonomi içindeki yeri

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Dr. Mehmet Takan, Dr. Melek Acar Boyacıoğlu, BANKACILIK-teori uygulama yöntem

Prof. Dr. Enver Alper Güvel- Av. Afitap Öndaş Güvel, SİGORTACILIK

Diğer Kaynaklar:
ŞENDOĞDU, A.ASLAN, Bankacılığa Giriş, Nobel Yayınları,MESTEK Seri No:54 Ankara,2006

KAYA, Feridun, Sigortacılık, Beta Basım Yayım , İstanbul, 2011

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 5
Sunum 1 % 5
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Sunum / Seminer 4 7 28
Ödevler 4 15 60
Küçük Sınavlar 1 3 3
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 178

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4