ECO5001 Managerial EconomicsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİNANSAL TEKNOLOJİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
FİNANSAL TEKNOLOJİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ECO5001 Yönetim Ekonomisi Güz
Bahar
3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: HANDE SAĞLAM
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. EMİN KÖKSAL
Dr. Öğr. Üyesi FULYA TAŞEL
Doç. Dr. BÜLENT ANIL
Öğ.Gör. NURİYE ZEYNEP ÖKTEN
Prof. Dr. SADULLAH ÇELİK
Dr. Öğr. Üyesi BORA ERDAMAR
Opsiyonel Program Bileşenleri: Ek ders materyelleri: videolar, oyunlar, vs.
Dersin Amacı: Yönetim Ekonomisi, ekonomik analizlerin iş dünyası ile ilgili problemlere uygulandığı ileri düzeyde bir derstir. Ders geleneksel ve modern mikroekonomi araçlarını dengeli bir biçimde sunmayı amaçlar. Temel ekonomik araçlar ile başlayan ders, farklı piyasa yapılarının incelenmesi ile devam eder. Ayrıca, gerçek dünya örneklerinin yeraldığı, oligopol piyasalar, tekrarlı oyunlar, bütünleşme aktiviteleri, şebekeler, pazar gücü, bilgi ekonomisindeki problemler de dersin konuları arasındadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi tamamlayan öğrenciler
• karın piyasa ekonomisi içindeki önemini anlayabilir,
• yönetimsel kontrol değişkenlerinin optimum seviyesinin belirlenmesinde marjinal analizleri kullanabilir,
• optimal fiyatlama ve fiyat ayrımcılığı yapabilir,
• arz/talep analizleri ile endüstride olabilecek değişimleri tahmin edebilir,
• firma değerini arttırmak için uzun vadeli stratejiler geliştirebilir,
• oyun toerisini kullanarak rakipler üzerindeki etkileri tahmin edebilir,
• belirsiz ortamlarda karar alabilir,
• ahlaki riziko ve ters ayıklamadan kaynaklanan problemleri çözebilir,
• bireysel ve kurumsal güdüleri firma çıkarları doğrultusunda kullanabilir,
• piyasa başarısızlıklarının sebeplerini ayırtedebilir.

Dersin İçeriği

Yönetim Ekonomisinin Temelleri
Piyasa Güçleri Arz ve Talep
Nicel Talep Analizleri
Tüketici Davranışları Teorisi
Üretim Süreci ve Maliyetler
Firma Organizasyonu
Endüstri ve Firmalar
Tam Rekabet, Tekel ve Tekelci Rekabet Piyasaları
Temel Oligopol Modelleri
Oyun Teorisi
Pazar Gücü Olan Firmaların Fiyatlama Stratejileri
Bilgi Ekonomisi
Firma Stratejileri ile İlgili İleri Konular
Devlet ve Piyasalar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Yönetim Ekonomisinin Temelleri
2) Piyasa Güçleri Arz ve Talep
3) Nicel Talep Analizleri
4) Tüketici Davranışları Teorisi
5) Üretim Süreci ve Maliyetler
6) Firma Organizasyonu
7) Endüstri ve Firmalar
9) Temel Oligopol Modelleri
10) Oyun Teorisi
11) Pazar Gücü Olan Firmaların Fiyatlama Stratejileri
12) Bilgi Ekonomisi
13) Firma Stratejileri ile İlgili İleri Konular
14) Devlet ve Piyasalar
15) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Managerial Economics & Business Strategy by Michael BAYE, McGraw-Hill, 7th edition, 2010.
Diğer Kaynaklar: The Economist
Business Week

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 3 % 30
Projeler 1 % 20
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 30
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 70
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 6 84
Proje 12 4 48
Ödevler 12 2 24
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 200

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı