GEP1065 Uygarlık Tarihi IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP1065 Uygarlık Tarihi I Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi NURAN FERYAL TANSUĞ DOURLARİS
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi DERYA TARBUCK
Dr. Öğr. Üyesi NURAN FERYAL TANSUĞ DOURLARİS
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Karşılaştırmalı bir bakış açısıyla öğrencileri dünya medeniyetleri hakkında bilgilendirmek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Öğrenciler eleştirel düşünme yetenekleri geliştirirler.
2. Öğrenciler tarihsel gelişmeleri analiz edip eleştirebilirler.
3. Öğrenciler çeşitli bilgilerin sentezini yapıp düşüncelerini açık ve anlamlı bir şekilde ifade edebilirler.
4. Öğrenciler tarihsel meseleleri anlama ve inceleyebilme yeteneği geliştirirler.
5. Öğrenciler medeniyet kavramının ne anlama geldiğini anlayıp tartışabilirler.
6. Öğrenciler medeniyetlerin neden doğu bölgesinde ortaya çıktığını anlarlar.

Dersin İçeriği

Medeniyetlerin nasıl ortaya çıktığını ve belli başlı dünya medeniyetlerini incelemek

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Yenitaş Devri: Tarım ve Medeniyetin Ortaya Çıkışı ders kitaplari
2) Mezopotamya Medeniyetleri ders kitaplari
3) Antik Mısır Medeniyeti ders kitaplari
4) Antik Hindistan Medeniyeti ders kitaplari
5) Antik Çin Medeniyeti ders kitaplari
6) Anadolu Medeniyetleri, Hititliler ve Pers İmparatorluğu ders kitaplari
7) Antik Yunan Medeniyeti ders kitaplari
8) Hellenistik Dönem ders kitaplari
9) Roma’ya Giriş; Roma Cumhuriyeti ders kitaplari
10) Roma İmparataorluğu ders kitaplari
11) Hristiyanlığın Temelleri ders kitaplari
12) Klasik Dönem Medeniyetlerinin Sona Erişi: Dönüşen Dünya Tarihi ders kitaplari
13) Doğu Avrupa’da Medeniyet: Bizans ders kitaplari
14) Erken Ortaçağ ders kitaplari

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Course Notes / Textbooks
Peter Stearns, Michael Adas et all, The Global Experience, World Civilizations
Albert M. Craig, William A. Graham et all, The Heritage of World Civilizations
Diğer Kaynaklar: None

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 2 % 20
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Küçük Sınavlar 2 8 16
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 93

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5