BME2063 BiomaterialsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BME2063 Biyomalzeme Güz 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi İREM DEMİRKAN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi BURCU TUNÇ ÇAMLIBEL
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı,
- Biyomalzemeler alanının neleri kapsadığını öğretmek,
- Genel kimyadaki prensipleri gözden geçirmek,
- Biyomalzemeler ve doku mühendisliği alanındaki karmaşık problemleri çözmek için gereken kimya ve mühendislik becerilerini öğretmek
- Biyomalzemelerin çeşitlerini, vücut dokuları ve biyouyumlu malzemeler arasındaki etkileşimleri, üretim tekniklerini ve gelecekteki eğilimleri öğretmektir

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
- Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1) Biyomalzemelerin temel özelliklerini ve biyouyumluluk kavramlarını,
2) Farklı tür kimyasal bağları ve bunların metal, seramik ve polimerler için malzeme alt ünitelerine nasıl etki ettiğini,
3) Her bir malzeme sınıfı için mekanik özelliklerin arkasındaki moleküler mekanizmaları ve biyomalzemeleri güçlendiren ve zayıflatan olayların arkasındaki prensipleri,
4) Malzemelerin yüzey özelliklerini, toksisitesini ve malzeme karakterizasyon tekniklerini,
5) İnsan vücudundaki metallerin, seramiklerin ve polimerlerin çevresel bozulmasının arkasındaki moleküler mekanizmaları.
6) Biyomalzeme alanının biyomedikal mühendisinin eğitiminde neden önemli bir yönü olduğunu anlayabilir ve biyomalzeme bilimi ile ilgili çalışmalarını sunabilirler.

Dersin İçeriği

Biyomalzeme biliminin temel kavramları, metaller, seramikler, polimerler ve kompozit biyomalzemelerin yapısı, biyouyumluluk, biyomalzemelerin korozyonu ve bozunması, biyomalzemelerin yüzey özelllikleri.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Biyomalzeme biliminin temel kavramlarına giriş ve tıpta kullanılan malzeme sınıfları yok
2) Atomik yapı ve Atomlararası Bağlar Yok
3) Kristal Katıların Yapısı Yok
4) Katılarda Kusurlar, Difüzyon Yok
5) Metallerin Mekanik Özellikleri Yok
6) Dislokasyonlar ve Güçlendirme Mekanizmaları
7) Kırılma, Faz Diagramları Yok
8) Metal Alaşım Uygulamaları ve İşleme, Metalik İmplant Malzemeleri Yok
9) Seramiklerin Yapısı ve Özellikleri, Seramikler Uygulamaları ve İşleme, Seramik İmplant Malzemeleri Yok
10) Polimer Yapısı, Özellikleri, Uygulamaları ve İşleme, Polimer İmplant Malzemeleri Yok
11) Kompozit Biyomalzemeler Yok
12) Biyomalzemelerin Yüzey Özellikleri ve Malzeme Karakterizasyon Yöntemleri Yok
13) Biyomalzemelerin Korozyonu ve Bozulması, Malzemelerin Elektriksel, Manyetik, Isıl ve Optik Özellikleri Yok
14) Biyouyumluluk ve Biyomalzemelerin Biyouyumluluk Testleri

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Biomaterials Science: An Introduction to Materials in medicine", Rattner BD, Hoffman AS, Schoen FJ, and Lemons JE, eds., 2nd ed., Elsevier Academic Press, San Diego, CA, 2004.Diğer Kaynaklar: Biomaterials, an Introduction by Park and Lakes, Springer, Third ed., 2007
Biomaterials, The Intersection of Biology and Materials Science by Temenoff and Mikos, Pearson, 2008

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 30
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 30
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 70
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 4 56
Sunum / Seminer 1 1 1
Proje 1 27 27
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 130

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.