BME2054 BiomechanicsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BME2054 Biyomekanik Bahar
Güz
3 0 3 7
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi HAKAN SOLMAZ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi HAKAN SOLMAZ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı;
Makina mühendisliği prensiplerinin biyolojik materyallere ve ligament, tendon, kemik, kas ve eklem gibi sistemlere uygulanmasına giriş yapmak, insan hareketi ile ilgili olarak iskelet kaslarının etkisinin niceliksel ve niteliksel tanımlamaları göstermek, Dengedeki Katı cisimlerin , sert ve yumuşak dokuların, kirişlerin, kemiklerin mühendislik analizine giriş yapmaktır..

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Temel mekanik yasalarını bilir
2. Biyolojik dokular bağlamında stres ve şekil değiştirme kavramlarını öğrenir
3. Biyomekaniğin statik ve dinamik temellerini bilir
4. Kemik ve kas dokularının mekanik özelliklerini anlar
5. İnsan vücudunun gerçek problemlerini çözmek için mühendislik yaklaşımlar ile mekanik prensipleri uygulayabilir
6. Akışkanlar dinamiği prensiplerinin kan dolaşımına uygulamalarını anlar

Dersin İçeriği

Biyomekanik, statik, kinematik, kinetik, impuls ve momentum, doğrusal ve açısal hareket, vücut mekaniği, gerilim ve gerinim, yumuşak doku ve kemiğin mekanik özellikleri konularına giriş.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Biyomekaniğe Giriş ve Biyomekaniğin Tarihi Yok
2) Lineer ve Açısal Kinematik Yok
3) Lineer Hareketler, İş, Enerji ve Güç Yok
4) Mekaniğin Temelleri ve Nitel Analiz Yok
5) Anatomik Tanımlamalar ve Kas Yapıları Yok
6) Kas Hareketleri ve İskelet-Kas Sistemi Yok
7) Kemik Fizyolojisi ve Kemik Kırılmaları Yok
8) Ara Sınav 1 Yok
9) Eklemlerin Yapısı ve Mekanik Özellikleri Yok
10) Kalp-Damar Sisteminin Mekaniği Yok
11) Akışkanlar Mekaniği Yok
12) Ara Sınav 2 Yok
13) İnsan Hareket Analizi Yok
14) İnsan Hareket Analizi Yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Lecture Notes and Assignments
Diğer Kaynaklar: Duane Knudson, "Fundamentals of Biomechanics", 2nd Edition

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Uygulama 14 2 28
Sunum / Seminer 1 4 4
Proje 1 4 4
Ödevler 1 4 4
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 72

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4