BME2001 Human PhysiologyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BME2001 İnsan Fizyolojisi Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi CANAN BAĞCI
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi HANİFE YASEMİN KESKİN ERGEN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Hücresel seviyeden sistemler seviyesine insan vücudunun yapı ve işlevleri hakkında temel bilginin kazandırılmasını hedefler. Kısa bir girişin ardından kaslar, sinir sistemi, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, boşaltım sistemi, sindirim sistemi, endokrin sistem ve üreme sistemi konuları işlenecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Hücresel düzeyden sistemler düzeyine vücutta homeostazisin sağlanması ve korunması süreçlerini açıklar
İnsan vücudundaki sistemlerin her birinin yapı ve işleyişini açıklar
Organ sistemlerinin işleyiş mekanizmalarını ve birbirleri ile olan ilişkilerini tanımlar
Vücutta gerçekleşen süreçler ve kişinin sağlık durumu hakkında ne şekilde veri toplayabileceğini tarif eder
Ölçüm yöntemleri (örn., kan örneği analizi, EKG ve EMG gibi elektrofizyolojik veriler, solunum testleri gibi) aracılığıyla elde edilen verilerin sağladığı bilgiyi tanımlar

Dersin İçeriği

Fizyoloji kompleks canlı organizmaların hücresel düzeyden organ sistemleri düzeyine kadar nasıl çalıştığını inceleyen bilim dalıdır. Fizyolojiye giriş niteliğindeki bu ders insan fizyolojisinin temel kavram ve konularına odaklanacaktır. Hücre fizyolojisi, vücudun organizasyonu ve kontrol sistemleri konularının ardından organ sistemleri tek tek ele alınacaktır. Vücut işlevlerini değerlendirmede kullanılan ölçüm yöntemleri ve elde edilen fizyolojik sinyallerden ne tür bilgiler elde edilebileceği konuları da tartışılacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İnsan fizyolojisine giriş, tıbbi terminoloji hakkında kısa bilgilendirme, vücudun genel organizasyonu, homeostazis kavramı ve kontrol sistemleri
2) Hücre membranı, Hücre membranından madde taşınımı, membran potansiyeli, aksiyon potansiyeli
3) Uyarılabilen dokular, Kasların yapısı (iskelet kası, düz kas ve kalp kası), kas kasılması
4) Kalp döngüsü, kalp sesleri, elektrokardiyografi, kalp debisi
5) Kalp işlevlerinin düzenlenmesi, dolaşım yolları, kan damarları, kan basıncı
6) Kan fizyolojisi, İskelet sistemi
7) Solunum sistemi, gaz taşınması, solunumun düzenlenmesi
8) Ara Sınav
9) Sinir sistemi, sinir hücresi tipleri, aksiyon potansiyeli, sinaptik iletim, periferik ve otonom sinir sistemi
10) Duyu fizyolojisi, Vücut hareketlerinin düzenlenmesi, farklı beyin aktivitesi durumları
11) Sindirim sistemi, gastrointestinal organlar, salgılar, sindirim ve emilim
12) Böbrek ve idrar yollarının yapısı, idrar oluşumu ve eliminasyonu, sıvı ve elektrolit dengesi
13) Endokrin sistemin genel özellikleri, Endokrin bezler
14) Erkek ve kadın üreme sitemi fizyolojisi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: • Ganong's Review of Medical Physiology. Barrett KE, Barman SM, Boitano S, Brooks H. McGraw-Hill, 2010
free online access to the latest edition of this book: https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2525
• Vander's Human Physiology: The Mechanisms of Body Function. Widmaier E, Raff H, Strang K. McGraw-Hill, 2013.


Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Küçük Sınavlar 5 1 5
Ara Sınavlar 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 123

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.