BME1071 Introduction to Biomedical EngineeringBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BME1071 Biyomedikal Mühendisliğe Giriş Bahar 2 2 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi HAKAN SOLMAZ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi HAKAN SOLMAZ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin öğrenim amaçları öğrencilere;

- Biyomedikal Mühendisliği (BME) öğrencilerine hızla gelişmekte olan bu mühendislik dalını tanıtmak,
- Öğrencilere başarılı bir çalışma için gerekli akademik hazırlıkları ve BME'nin farklı alt disiplinlerindeki mesleki kariyerlerini tanıtmak,
- Öğrencilere gelecekteki planları ve çalışmaları hakkında rehberlik etmek,
- Öğrencileri kariyer yapabilecekleri diğer mühendislik veya yaşam bilimleri programlarına veya farklı BME alt disiplinlerine yönelmeleri konusunda bilgi ve destek vermektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
- Biyomedikal mühendisliğinde mühendislik ilkelerinin uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
- Biyomedikal mühendisliğinin tanımını bilmek ve biyomedikal mühendislerinin ilgi alanlarını öğrenmek
- Temel bilimlerin fizik, kimya, biyoloji ve matematikteki biyomedikal mühendisliği alanındaki uygulamalarını bilir
- Klinik mühendisin tanımı ve çalışma alanlarını bilir
- Temel problemleri çözmek için çözümler ve yöntemler sağlamak amacıyla araştırma yapmayı ve sonuçları yorumlamayı bilir

Dersin İçeriği

- Biyomedikal mühendisliğinin temelleri,
- Biyomedikal mühendisliği ile klinik mühendisliği arasındaki ilişkiyi anlamak,
- Fizik, biyoloji, fizyoloji, mekanik ve elektrik ve elektronik temelleri,
- Biyomedikal enstrümantasyonun temelleri,
- Biyosensörleri ve çalışma prensiplerini,
- Tıbbi uygulamalarda optik ve fotonik,
- Tıbbi görüntüleme yöntemleri.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Biyomedikal Mühendisliğe Giriş
2) Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
3) Biyomedikal Mühendisliğinde Fizik Temelleri
4) Biyomedikal Mühendisliğinde Mekaniğin Temelleri
5) Biyomedikal Mühendisliğinde Biyolojinin Temelleri
6) İnsan Fizyolojisinin Temelleri
7) Biyomedikal Mühendisliğinin Elektrik Temelleri
8) Ara sınav
9) Biyolojik Sinyaller
10) Biyoenstrumantasyon
11) Biyosensörler
12) Biyomedikal Optik
13) Tıbbi Görüntülemenin Temelleri
14) Klinik Mühendisliği

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Power Point slides will be available for student review.
Diğer Kaynaklar: 1. G.S. Sawhney, “Fundamentals Of Biomedical Engineering” ISBN (13) : 978-81-224-2549-9, (2007).
2. Joseph D. Bronzino, “The Biomedical Engineering Handbook Third Edition Medical Devices and Systems” (2006).
3. John G. Webster, "Medical Instrumentation, Application and Design" Fourth Edition, (2009)

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 7 98
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 144

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.