GEP0607 EthicsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0607 Etik Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. HAKAN KURUNÇ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı bazı temel kavramları ve bunların eleştirel ve felsefi düşünmeyi sağlamak için öğrencileri etik tartışmaları ile tanıştırmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenci etiği kavramları, soruları ve sorunları bakımından ayırt edebilecektir.
Öğrenci etiği, onun diğer felsefe disiplinleriyle olan farklarını göstererek analiz edebilecektir
Öğrenci etiğin temel sorunlarını felsefi düzlemde değerlendirebilecektir.
Öğrenci etiğin sorunlarını çağına uyarlayabilecektir.
Öğrenci etik tarihi ve etik ilişkisini kavrayabilecektir.

Dersin İçeriği

Etiğin temel kavramlarını ve sorunlarını tanıtmak; ahlak felsefesinin tarihini öğretmek

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş, Ahlaki Gerekçelendirme (akıl yürütme) İncelemeleri Ders notları
2) Akla başvuru: Neden Ahlaklı olunmalı? Ders notları
3) Öznelcilik ve Nesnelcik kavramlarının tanıtımı Ders notları
4) Ahlaki Sistem: Ahlaki Kurallar ve İdealler Ders notları
5) Akıl, Bilgi ve Şüphecilik Ders notları
6) Eflatun diyaloglarından: Menon Ders notları
7) Eflatun diyaloglarından: Kriton Ders notları
8) Erdem Etiğini Anlamak Ders notları
9) Aristoteles: Nikomakhos'a Etik Ders notları
10) Ahlaki Prensipler ve Ahlaki Teoriler Ders notları
11) Kant (Deontoloji) - Kategorik İmperatif Ders notları
12) Bentham ve Mill - Faydacılık Ders notları
13) Etik ve Hayvanlar - Etik ve Çevre Ders notları
14) İdam Cezası - Etik ve Savaş Ders notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Annas, Julia: 2000, Ancient Philosophy: A Very Short Introduction, Oxford,
Oxford U.P
Chappell, Timothy: 2009, Ethics and Experience, Durham, Acumen Publishing.
Hooft, Stan von: 2006, Understanding Virtue Ethics, Chesham, Acumen Publishing
MacIntyre, Alasdair: 1998, A Short History of Ethics, 2.ed., London, Routledge.
Thomson, Anne: 1999 Critical Reasoning in Ethics: A Practical Introduction,
London, Routledge.
Diğer Kaynaklar: A.Cevizci, Etiğe Giriş, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2. Baskı, 2007.
Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, (çev. S. Babür), Ayraç Yayınevi, Ankara, 1998. Immanuel Kant, Ahlâk Metafiziğinin Temellendirilmesi (çev.: İ. Kuçuradi), TFK Yayınları, Ankara, 1995.


Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 2 % 25
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Ödevler 2 10 20
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 97

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5