GEP0607 EthicsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0607 Etik Güz 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. HAKAN KURUNÇ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı bazı temel kavramları ve bunların eleştirel ve felsefi düşünmeyi sağlamak için öğrencileri etik tartışmaları ile tanıştırmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenci etiği kavramları, soruları ve sorunları bakımından ayırt edebilecektir.
Öğrenci etiği, onun diğer felsefe disiplinleriyle olan farklarını göstererek analiz edebilecektir
Öğrenci etiğin temel sorunlarını felsefi düzlemde değerlendirebilecektir.
Öğrenci etiğin sorunlarını çağına uyarlayabilecektir.
Öğrenci etik tarihi ve etik ilişkisini kavrayabilecektir.

Dersin İçeriği

Etiğin temel kavramlarını ve sorunlarını tanıtmak; ahlak felsefesinin tarihini öğretmek

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş, Ahlaki Gerekçelendirme (akıl yürütme) İncelemeleri Ders notları
2) Akla başvuru: Neden Ahlaklı olunmalı? Ders notları
3) Öznelcilik ve Nesnelcik kavramlarının tanıtımı Ders notları
4) Ahlaki Sistem: Ahlaki Kurallar ve İdealler Ders notları
5) Akıl, Bilgi ve Şüphecilik Ders notları
6) Eflatun diyaloglarından: Menon Ders notları
7) Eflatun diyaloglarından: Kriton Ders notları
8) Erdem Etiğini Anlamak Ders notları
9) Aristoteles: Nikomakhos'a Etik Ders notları
10) Ahlaki Prensipler ve Ahlaki Teoriler Ders notları
11) Kant (Deontoloji) - Kategorik İmperatif Ders notları
12) Bentham ve Mill - Faydacılık Ders notları
13) Etik ve Hayvanlar - Etik ve Çevre Ders notları
14) İdam Cezası - Etik ve Savaş Ders notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Annas, Julia: 2000, Ancient Philosophy: A Very Short Introduction, Oxford,
Oxford U.P
Chappell, Timothy: 2009, Ethics and Experience, Durham, Acumen Publishing.
Hooft, Stan von: 2006, Understanding Virtue Ethics, Chesham, Acumen Publishing
MacIntyre, Alasdair: 1998, A Short History of Ethics, 2.ed., London, Routledge.
Thomson, Anne: 1999 Critical Reasoning in Ethics: A Practical Introduction,
London, Routledge.
Diğer Kaynaklar: A.Cevizci, Etiğe Giriş, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2. Baskı, 2007.
Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, (çev. S. Babür), Ayraç Yayınevi, Ankara, 1998. Immanuel Kant, Ahlâk Metafiziğinin Temellendirilmesi (çev.: İ. Kuçuradi), TFK Yayınları, Ankara, 1995.


Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 2 % 25
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Ödevler 2 10 20
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 97

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.