POV4217 Music Video WorkshopBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
POV4217 Müzik Videosu Atölyesi Güz 2 2 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi TOLGA HEPDİNÇLER
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu derste öğrencilerin bir müzik videosunu tüm uygulamaları va tartışmaları ile üretme ve analiz etme becerisi edinmeleri amaçlanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Müzik videosu üretimindeki yaratıcı süreçleri tartışır.
2. Müzik videolarının ticari amaçlarını analiz eder.
3. Videoların görsel stilleri hakkındaki yeni fikirleri irdeler.
4. Müzik videolarında hikaye anlatımını yorumlar.
5. Konseptleri, müzik kayıtlarını ve şarkı sözlerini analiz eder.

Dersin İçeriği

Bu derste öğrenciler belgesel, gişe, müzikal gibi çeşitli film ve video türlerindeki müzik uygulamalarının teorik ve teknik yönlerini inceleme fırsatı bulacaklar. Verilen ödevlerle öğrencilerin edindikleri bilgileri uygulamaya koymaları beklenecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Müzik ve video arasındaki ilişkinin temelleri.
2) Filmde müzik: Film müziğinin tarihsel gelişimi Film müzikleri ve müzikaller Ödevler üzerine çalışma.
3) Filmde müzik I Müziğin günümüzde kullanımı Ödevler üzerine çalışma.
4) İlk ödevin incelemesi ve değerlendirilmesi Ödev 1
5) Music in Documentary Movies I Ödevler üzerine çalışma.
6) Müzik ve televizyon TV dizilerinde müzik Yarışmalarda müzik Dramalarda müzik Ödevler üzerine çalışma.
7) Müzik ve Televizyon TV dizilerinde müzik Haber programlarında müzik Ödevler üzerine çalışma.
8) Müzikaller Ödevler üzerine çalışma.
9) Belgesel Filmlerde Müzik II Ödevler üzerine çalışma.
10) İkinci ödevin incelemesi ve değerlendirilmesi Ödev 2
11) Müzik videolarında müzik ve canlı performans videoları Final projeleri için konular Ödevler üzerine çalışma.
12) Konuk Konuşmacı Ödevler üzerine çalışma.
13) Music in Commercial/Blockbuster Films Ödevler üzerine çalışma.
14) Final ödevlerinin incelenmesi Final Ödevi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Will be given weekly.
Diğer Kaynaklar: 1. Burlingame, J. (2000). Sound and vision : sixty years of motion picture soundtracks. New York, N.Y: Billboard.
2. Donnelly, K. (2001). Film music : critical approaches. New York: Continuum.
3. Erdoğan, I. & Solmaz, P. (2005). Sinema ve müzik : materyal satış ve bilinç yönetimi için bilişsel ve duygusalın oluşturulmas. Kızılay, Ankara: Erk.
4. Konuralp, S. (2004). Film müziği : Tarihçe ve yazılar. İstanbul: Oğlak Yayıncılık.
5. Pekman, C. & Kılıçbay, B. (2004). Görüntünün müziği, müziğin görüntüsu. Beşiktaş, İstanbul: Pan Yayıncılık.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 2 % 50
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 4 52
Ödevler 2 10 20
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 129

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.