POV4352 Contemporary Photography PracticesBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
POV4352 Çağdaş Fotoğraf Uygulamaları Güz 2 2 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. ORHAN CEM ÇETİN
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. ORHAN CEM ÇETİN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders son 40 yılda modern sanat ile çağdaş sanat kavramlarının ayrışma sürecini incelemeyi amaçlar. Dersin diğer bir amacı da çağdaş fotoğraf uygulamalarını kişinin kendi fotoğraf uygulamalarındaki deneyimiyle birleştirmesi ve kavramların görsel deneyimlerle ilişkisini sorgulamasıdır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Çağdaş sanat kavramını tanımlamak ve betimler.
2. Çağdaş sanat uygulamaları hakkında bilgi gösterir.
3. Çağdaş sanat uygulamalarının teorik arka planını yorumlar.
4. Küresel ve yerel çağdaş sanat uygulamalarını karşılaştırır.
5. Sosyal, kültürel ve kişisel deneyimleri çağdaş sanatın dili aracılığı ile iletme olanaklarını tartışır.
6. Çağdaş sanatın çok katmanlı anlatı yapıları ve formlarında kendi konseptlerini uygulama becerisini geliştirir.

Dersin İçeriği

Çağdaş fotoğrafçıların genellikle metinlerarası ve daha mikro ve kimlik odaklı olan işleri, çağdaş fotoğraf kavramı ile yaratılan anlatılar bağlamında analiz edilecektir. 1970’lerden bu yana çağdaş sanatla birlikte değişim geçiren çağdaş fotoğraf pratiklerine odaklanılacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Çağdaş sanatın tanımı. Modern sanat uygulamaları ile ilişkisi. Konu ile ilgili tartışmalar.
2) Çağdaş fotoğraf uygulamalarının tanımı ve açıklaması. Konu ile ilgili erken tartışmalar (1970’lerden itibaren). Fotoğraf ile ilgili modern ve postmodern uygulamalar. Okumalar haftalık olarak verilir.
3) Fotoğraf, ve çağdaş sanatın aracıları: I. Sanatın aracıları hakkında temel bilgiler: Müzeler, teşhir, pazarlar. II. Çağdaş fotoğraf ve çağdaş sanatın aracıları içinde uygulamaları. Sunuş: Çağdaş bir sanatçıyı analiz edin.
4) Çağdaş-öncesi örnekler ve fotoğraf tartışmaları-I: Avangardlar ve fotoğraf deneyimleri. Fotoğrafta avangard anlatı tarzı. Ödev I: Avangardların sanatsal deneyimlerini taklit etmek.
5) Çağdaş-öncesi örnekler ve fotoğraf tartışmaları-II: Fotoğrafın sosyal kullanımı ve kimlik sorgulaması. Fotoğrafta etnisite ve cinsiyet. Ödev 2: Fotoğrafı kullanarak kendi deneyimlerinin anlatısını yaratmak.
6) Çağdaş-öncesi örnekler ve fotoğraf tartışmaları-III: Yakınsayan medya ve sanatsal deneyimle ilişkisi. Fotoğraf uygulamalarında metinlerarasılık. Ödev 3: Metin ve fotoğraflar içeren görsel bir günlük.
7) Temalar / Kimlik ve Beden - Cindy Sherman, Nan Goldin, Nobuyashi Araki’nin işlerinden örnekler ve eleştirilmeleri. Okumalar haftalık olarak verilir.
8) Temalar / Yer - Andreas Gursky, Hilda and Bernd Becher, Thomas Struth’un işlerinden örnekler ve eleştirilmeleri. Okumalar haftalık olarak verilir.
9) Temalar / Zaman - Gerard Richter, Hans Peter Feldman’ın işlerinden örnekler. Ödev 4
10) Çağdaş Fotoğrafın Güncel Konuları-I Okumalar haftalık olarak verilir.
11) Çağdaş Fotoğrafın Güncel Konuları-II Ödev 5
12) Türkiye’de Çağdaş Fotoğraf. Okumalar haftalık olarak verilir.
13) Final projesi için fikir üretimi. Final Ödevine Hazırlık A
14) Sunumlar ve tartışmalar. Final Ödevine Hazırlık B

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1. Cotton, C. (2009). The photograph as contemporary art. London New York, N.Y: Thames & Hudson.
2. Marien, M. (2006). Photography : a cultural history. London: Laurence King.
Diğer Kaynaklar: 1. Costello, D. & Iversen, M. (2010). Photography after conceptual art. Chichester, West Sussex, UK Malden, MA, USA Great Britain: Wiley-Blackwell Association of Art Historians.
2. Smith, T. (2009). What is contemporary art. Chicago: The University of Chicago Press.
3. Szarkowski, J. (2007). The photographer's eye. New York: Museum of Modern Art.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 5 % 50
Sunum 1 % 10
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 3 39
Sunum / Seminer 1 1 1
Ödevler 5 6 30
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 127

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.