COP4312 IDA-KID Kurumsal İletişim KonularıBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP4312 IDA-KID Kurumsal İletişim Konuları Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi SELCAN YEŞİLYURT
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi SELCAN YEŞİLYURT
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı halkla ilişkiler pratiği çerçevesinde kurum kontekstinin etkilerini ve halkla ilişkilerin çalışan ilişkilerinden yatırımcı ilişkilerine kadar geniş bir yelpazede kurumsal iletişimle olan bağını öğrencilere anlatmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Öğrenciler halkla ilişkiler ve kurumsal iletişimin farklarını ve benzerliklerini öğrenecekler.
2) Öğrenciler, itibar yönetimi, kurumsal imaj ve kimlik ilişkisini öğrenecekler.
3) Öğrenciler çok uluslu şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarını inceleyerek Türk firmalarındaki örneklerle karşılaştırma yapabileceklerdir.
4) Öğrenciler medya ilişkileri ve medya yönetimi çerçevesinde gazetede okudukları haberlerin halkla ilişkiler haberi olup olmadığını anlayabileceklerdir.
5) Öğrenciler yeni medya, sosyal medya ve PR2.0 hakkında bilgi sahibi olacaklar. Halkla ilişkilere olan etkisini kavrayacaklardır.
6) Halkla ilişkiler uygulamaları kapsamında kurumların medya ile olan ilişkilerinin önemini öğrenecekler.
7) Çalışanlarla ilişkilerde ve iç iletişimde kurumsal iletişim uzmanlarının rolünü anlayacaklar.
8) Kurumsal halkla ilişkiler uygulamalarının en iyilerini görme şansları olacak.
9) Kurumsal iletişim ile kurumsal halkla ilişkiler arasındaki bağı kurabilecekler.

Dersin İçeriği

Bu ders kurumlarda halkla ilişkilerin rolünü incelerken iç ve dış iletişimi geliştirmek ve sürdürmek için gerekli sorumlulukları ortaya koyar. Bu ders, ders anlatımı, örnek olay analizi ve tartışmadan oluşmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Kültür sanat iletişimi
3) Uluslararası iletişim, lider iletişimi
4) Konu yönetimi
5) Medya İlişkileri
6) Sosyal Medya
7) Spor İletişimi
8) Fİnansal İletişim
9) Kriz iletişimi
10) Etkinlik yönetimi
11) Kurumlarda iç iletişim
12) Sosyal Sorumluluk, final projesinin verilmesi
13) Araştırma, ölçümleme
14) Dönemin genel tekrarı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: Paul Argenti (2008) Corporate Communication

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 10
Projeler 1 % 50
Ara Sınavlar 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 41
Proje 11 29
Final 1 4
Toplam İş Yükü 116

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.