FTV3966 Special Topics in TV and Media IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTV3966 TV ve Medya Çalışmalarında Seçme Konular II Güz 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ELENI VARMAZI
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ELENI VARMAZI
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders güncel sinema ve medya çalışmalarındaki anahtar kavramları, metinleri ve tartışmaları keşfetmek üzerine kurulmuştur.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Medya ve sinema çalışmlarının temel terminolojisine sahip olur.
2. Sinema ve medya ürünlerini geçerli terminoloji ile analiz edebilir.
3. Sinema ve medyadaki ana akımları ve teorileri bilir.
4. Filmler ve medya ürünleri üzerine akademik dilde ve terminolojide sunumlar yapabilme becerisine sahip olur.

Dersin İçeriği

Dersin ana merkezinde sinema çalışmaları ve medya çalışmalarında yer alan disiplinleri ve tamamlayıcı süre gelen tartışmalarını ele almak yer alır. Bunlar arasında filmi bir sanat olarak, ya da bir kültür ürünü olarak ya da endüstri olarak ele almak, klasik film teorileri ve film eleştirmenliği, feminist film kuramı gibi temel konular yer almaktadır. Tüm bu temel tartışmaların medya ve sinema ile ilişkili diğer disiplinlerle ilşkilendirilmesi de dersin içeriğinde yer alır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Hareket, animasyon, sanat sineması, auteur kuramı, Siyahi sinema, Bollywood, İngiliz Yeni dalga hareketi
2) Sinema Novo, Sinema Verite, Klasik Hollywood Sineması, komedi, kült sinema, diegesis, Dogma akımı
3) Etnografik film, Avrupa Sineması, Dışavurumculuk, Fantastik filmler, Feminist film kuramı, Kara film, Fransız Şiirsel Gerçekçilik
4) Gangster filmleri, Janra teorisi, Korku sineması, Tarihi filmler, özdeşleşme, bağımsız sinema, İtalyan Yeni Gerçekçilik
5) Melodram, yöntem oyunculuk, müzikal, mitler, anlatı yapısı
6) Paralel sekanslar, plot, öykü, psikanaliz ve kuir sinema
7) Psikanalitik film kuramı (devam) sunumlar
8) Gerçekçilik, temsil, çözüm ve yol filmleri
9) Bilimkurgu, Skopofili, Semiyotik, Sovyet sineması ve montaj
10) Mekansal ve zamansal devamlılık, yıldız ve yıldız sistemi, yapısalcılık, yapısalcılık sonrası akımlar, öznel kamera, sürrealizm
11) Üçüncü Sinema, 3d sinema, geçiş, yolculuk
12) Yeraltı sineması, vampir filmleri, farklılıklar, şiddet ve sansür
13) Savaş filmleri, westernler, dünya sineması ve üçüncü dünya sineması
14) Sınıf içi film analizler

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: 1.Hayward, Susan, Cinema Studies, The Key concepts, Routledge, London and New York, 2013

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 20
Küçük Sınavlar 3 % 30
Sunum 1 % 20
Final 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 70
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 30
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 3 36
Sunum / Seminer 1 2 2
Ödevler 2 8 16
Küçük Sınavlar 3 9 27
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 133

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.