İŞLETME
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Bölüm Başkanı (ya da Eşdeğeri)

İŞLETME - İKTİSADİ, İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ