MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Program Tanımı

Programın amacı, güncel teknolojileri etik ilkeler çerçevesinde kullanarak bilimsel ve teknik çalışmalar yapabilen, uygulamalı araştırma ve geliştirme programlarında yer alabilecek ve evrensel bilim ve teknolojiye katkı sağlama kapasitesine sahip mekatronik yüksek mühendislerini yetiştirmektir.