İÇ MEKAN TASARIMI (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Program Tanımı

Programın amacı, öğrencinin bilimsel çalışma ve yayın yapabilmesi için gerekli olan araştırma yöntemleri ve araştırma yapma yetisini kazanmasını amaçlamaktadır. Programa katılan öğrencilerin zorunlu dersleri ve İç Mimarlık kapsamında ilgi duydukları konulardaki seçmeli dersleri tamamlamaları beklenmektedir. Derslerin tamamlanmasıyla başlayan konu belirleme, tez yazma ve sunum süreci öğrencinin tez danışmanı rehberliğinden tamamlanacaktır.