UYGULAMALI MATEMATİK (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Program Tanımı

Matematik Bölümü tarafından yürütülmekte olan Uygulamalı Matematik yüksek lisans programı ile öğrenciler danışmanları ile birlikte Matematiğin; Mühendislik, Tıp, Fizik, Biyoloji, Bilgisayar Bilimleri ve Finans alanlarındaki uygulamalarına yönelik ileri düzeyde araştırmalar yapma olanağına sahiptirler. Uygulamalı Matematik yüksek lisans programı, mezunların üniversitelerde başarılı bir akademik kariyer sahibi olmalarını sağlamak ve çeşitli alanlarda bilimsel araştırmalar yapabilme yeteneği kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır