REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Tanımı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (RPD) programının temel hedefi, bireylerin kişisel, sosyal, akademik ve kariyer gelişimlerine olumlu katkı sağlayan, psikolojik danışma ve destek hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlarda çalışacak psikolojik danışma profesyonellerini yetiştirmektir. Programın bir diğer amacı ise, mezunların RPD uygulamalarına ulusal ve uluslararası düzeyde olumlu etki bırakan, yaratıcı ve eleştirel düşünce yapısına sahip, alanında liderlik yapabilecek kaliteli psikolojik danışmanları yetiştirmektir.