İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Tanımı

Bölümün hedefi, öğrencilere iç mimarlık ve çevre tasarımına dair tüm eleştirel ve ciddi konulara hakim olabilme yeteğini kazandırmaktır. Öğrenciler işlev ve hayat kalitesini arttırabilecek donanıma sahip profesyoneller olarak mezun olacaklardır.