İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Tanımı

İşletme Mühendisliği Bölümü Lisans Programının hedefi, ulusal ve uluslararası alanlarda karşılaştığı sorunlara, eleştirel düşünme yöntemlerini kullanarak, kavramsal ve kurgusal düzeylerde yaratıcı çözümler üretebilecek, çağdaş gelişmişlik düzeyini özümsemiş, toplumsal sorumluluklarının bilincinde mühendisler yetiştirmektir.