BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Tanımı

Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programının hedefi, karşılaştığı donanım, yazılım ve ağ problemlerine yaratıcı bir şekilde analiz, tasarım ve gerçekleştirim aşamalarında en son teorik ve teknolojik bilgileri kullanarak çözümler üretebilecek, motivasyonu yüksek, toplumsal sorumluluklarının bilincinde bilgisayar mühendisleri yetiştirmektir.