PSİKOLOJİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Tanımı

Programımızın amacı öğrencileri temel bilimsel bilgi ve etik hassasiyet ile yetiştirmektir. Öğrenciler ilerdeki eğitimlerine devam edebilmek veya kliniklerde, okullarda, eğitim sektöründe, iş hayatında, çeşitli özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında, özel şirket ve kuruluşların insan kaynakları, personel, eğitim ve halkla ilişkiler birimlerinde, personel seçimi, yerleştirilmesi, değerlendirilmesi, eğitimi, personel ve kamu iletişimi gibi sorumluluklarla çalışabilmek için gerekli temel bilgi ve beceriler ile donatılırlar. Reklam, halkla ilişkiler, satış ve pazarlama, medya, pazar araştırmaları ve benzeri hizmet sektöründeki çeşitli alanlarda görev alabilirler.