SOSYOLOJİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Tanımı

Sosyoloji Bölümü'nün hedefleri sosyolog titri alarak sosyoloji temel biliminin donanımını almış ve sosyolog olarak çalışabilecek kişileri mezun etmek. Sosyolog olarak mezun olacaklar öğrenciler; temel sosyoloji teorilerini öğrenmeli ve karşılaştırabilmeli, siyaset sosyolojisi, demografi, kent ve köy sosyolojisi ve sosyal cinsiyet, din ve suç sosyolojisinin temel kavramlarını ve antropolojinin temel teorilerinine ilişkin çağdaş teorileri öğrenip karşılaştırabilmeli ve tüm bu teorileri sosyal koşullara uygulayabilmeli; sosyoloji bilgisi üretebilmek için gereken temel metodoloji yaklaşımlarını anlayıp istatistik analiz ve nitel analiz için gereken bilgisayar programları kullanmayı öğrenmeli; ve bir araştırma projesi tasarlayıp araştırma projesini yazacak donanıma sahip olmaldır.