BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)


Program Tanımı

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Kazanılan Derece

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Bu program, LİSANSÜSTÜ seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

Kabul Koşulları

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Mezunların Mesleki Profili

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Bir Üst Dereceye Geçiş

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Program Kazanımları

Ders & Program Kazanımları Matrisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Program Kazanımları
Dersler
BNG5111 Biyomühendislik Temel Kavramlar
BNG5124 Biyomühendislik Temel Teknikler
BNG5887 Seminer
BNG5888-1 Yüksek Lisans Tezi
BNG5888-2 Yüksek Lisans Tezi
BUS5301 Araştırma Yöntemleri ve Etik
Departmental Elective
BME2001 İnsan Fizyolojisi
BME3005 Biyoistatistik
BME5002 Biyomedikal Sinyaller ve Uygulamaları
BNG5115 Hücre ve Doku Mühendisliği
BNG5795 Biyomühendislikte Özel Konular-I
BNG5796 Biyomühendislikte Özel Konular-II
COP4491 Arven-Biyoteknolojik İlaç Üretimi
ENM5112 Proje Yönetimi
ENM5201 İleri Mühendislik Yönetimi
ENM5211 Teknoloji Yönetimi
ENM5212 Kalite Yönetimi
ENM5223 İş Yönetimi ve Girişimcilik
ENM5225 İnsan Kaynakları Yönetimi
ENM5227 Risk Yönetimi
ENM5231 Stratejik Yönetim
ENM5511 Stratejik Pazarlama Yönetimi
INE6150 Deney Tasarımı
MBG1002 Biyoinformatiğe Giriş
MBG2001 Moleküler Genetik I
MBG2005 Hücre Biyolojisi I
MBG3004 Genetik
MBG3006 Popülasyon Genetiği
MBG4003 Karşılaştırmalı Genomik ve Proteomik
MBG4055 Genetikte Özel Konular I
MBG4056 Genetikte Özel Konular II
MBG4061 Immünoloji
GE-Elective

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
BNG5111 Biyomühendislik Temel Kavramlar 3 0 3 8
BUS5301 Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 3 9
Departmental Elective 3 7
Departmental Elective 3 6
Toplam 30
2. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
BNG5124 Biyomühendislik Temel Teknikler 3 0 3 8
Departmental Elective 3 7
Departmental Elective 3 8
Departmental Elective 3 7
Toplam 30
3. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
BNG5887 Seminer 0 0 0 10
BNG5888-1 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 20
Toplam 30
4. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
BNG5888-2 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 30
Toplam 30

Bölüm Başkanı (ya da Eşdeğeri)


BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ) - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ