BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)


Program Tanımı

Programın amacı; öğrencileri biyomedikal mühendislik ve biyomühendislik alanlarında ileri düzeyde bilgi sahibi olan araştırmacılar olarak yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ) alanında LİSANS derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Bu program, LİSANSÜSTÜ seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

Kabul Koşulları

İlgili bir alandan Lisans derecesi - Sayısal becelilerin göstergesi- minimum 55 ALES puanı veya 685 GRE puanı - İngilizce düzeyi göstergesi- minimum 65 ÜDS puanı, 65 KPDS puanı, 79/213/550 IBT/CBT/PBT TOEFL puanlarından biri, 6.5 IELTS veya Bahçeşehir üniversitesinin yabancı dil sınavında 65 puan. Daha fazla bilgi için: http://www.bahcesehir.edu.tr/fenbilimlerienstitusu/basvuru_kayit

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

120 AKTS kredisi alarak 7 farklı dersi, seminer dersini, lisansüstü tez araştırması ve lisansüstü tezini başarıyla tamamlayan; 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasını elde eden; bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, tez savunma sınavında başarılı olan öğrencilere Biyomühendislik tezli yüksek lisans derecesi verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğrenimine devam edecek öğrenciler, önceki öğrenim kurumunda aldıkları derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Alınmış dersin içeriğinin, BAU‘da verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Mezunların Mesleki Profili

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında, üniversitelerde, tıp araştırma merkezlerinde, tıbbi cihaz ve malzeme üreten, satan ve satış sonrası destek veren kuruluşlarda, ilaç endüstrisinde, sağlık kuruluşlarının bilgi-işlem birimlerinde çalışabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, ilgili alanda doktora programına başvurabilirler.

Program Kazanımları

1 Matematik (analiz, lineer, cebir, diferansiyel denklemler, istatistik), fen bilimleri (fizik, kimya, biyoloji) ve bilgisayar bilimlerinin (programlama, veri yapıları, benzetim) ileri düzeyde kavramlarını anlamak.
2 Mühendislik uygulamarı için gerekli teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını (yazılım dahil) ileri düzeyde kullanma yetisi kazanmak.
3 İleri düzeyde deney tasarlama ve yürütme ve verileri çözümleme ve değerlendirme yeteneği edinmek.
4 Karmaşık sistem ve süreçlerin bileşenlerini, isterleri karşılayacak şekilde tasarlayabilmek.
5 Biyomedikal problemlere çözüm getirmek amacıyla ürün (cihaz, alet, sistem ve süreç) geliştirebilmek için gerekli becerileri edinmek.
6 Bilgi ve görüşlerini, yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin olarak aktarabilmek.
7 Bireysel sorumluluk alabilmek ve farklı disiplinlerden kişilerle ekip olarak çalışabilmek.
8 Çağımızın ihtiyaç ve sorunlarını tanımak, mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilmek.
9 Mesleki etik ve sorumlulukları kavramak.
10 Yaşam boyu eğitim ihtiyacını tanımak ve bu eğitime katılma yönelimine sahip olmak.

Ders & Program Kazanımları Matrisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Program Kazanımları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dersler
BNG5111 Biyomedikal Mühendisliğinde Temel Kavramlar ve Uygulamalar 5 5 5 4 4 5 3 3 5 4
BNG5113 Hücresel ve Moleküler Biyomühendislik 5 5 5 4 4 5 3 3 4 4
BNG5124 Biyomühendislik Temel Teknikler 4 5 5 4 4 5 3 3 4 4
BNG5887 Seminer 3 3 5 2 5 5 5 5 5
BNG5888-1 Yüksek Lisans Tezi 3 5 4 4 5 5 5 4 5 5
BNG5888-2 Yüksek Lisans Tezi 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
EEE5101 Araştırma Yöntemleri ve Etik
Departmental Elective
BME2001 İnsan Fizyolojisi
BME3005 Biyoistatistik
BNG5115 Hücre ve Doku Mühendisliği
BNG5796 Biyomühendislikte Özel Konular-II
ENM5112 Proje Yönetimi
ENM5211 Teknoloji Yönetimi
ENM5212 Kalite Yönetimi
ENM5225 İnsan Kaynakları Yönetimi
ENM5227 Risk Yönetimi
ENM5231 Stratejik Yönetim
ENM5511 Stratejik Pazarlama Yönetimi
MBG1002 Biyoinformatiğe Giriş
MBG2001 Moleküler Genetik I
MBG2005 Hücre Biyolojisi I
MBG3004 Genetik
MBG3006 Popülasyon Genetiği
MBG4003 Karşılaştırmalı Genomik ve Proteomik
MBG4055 Genetikte Özel Konular I
MBG4056 Genetikte Özel Konular II
MBG4061 Immünoloji
GE-Elective

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
BNG5111 Biyomedikal Mühendisliğinde Temel Kavramlar ve Uygulamalar 3 0 3 8
BNG5113 Hücresel ve Moleküler Biyomühendislik 3 0 3 8
Departmental Elective 3 6
Departmental Elective 3 8
Toplam 30
2. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
BNG5124 Biyomühendislik Temel Teknikler 3 0 3 8
BNG5887 Seminer 0 0 0 10
EEE5101 Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 3 9
Departmental Elective 3 8
Departmental Elective 3 8
Toplam 43
3. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
BNG5888-1 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 20
Toplam 20
4. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
BNG5888-2 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 30
Toplam 30

Bölüm Başkanı (ya da Eşdeğeri)


BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ) - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Prof. Dr. GÜLAY BULUT
Program Koordinatörü

MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
E-posta: gulaybulut06@gmail.com
Telefon: +90