ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, DOKTORA)


Program Tanımı

Bu programın amacı, temel mühendislik prensiplerini kullanarak elektrik elektronik mühendisliği problemlerini inceleyip çözebilme ve yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisine sahip; girişken olma ve kendi başına sorumluluk alma konusunda özgüven sahibi; etik, toplumsal ve çevresel konularda bilinçli; mesleki gelişimine hayat boyu devam etmesi gerektiğinin bilincinde ve etkili iletişim becerisine sahip elektrik-elektronik mühendisleri yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Güncelleme çalışmaları devam etmektedir...

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Bu program, LİSANSÜSTÜ seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

Kabul Koşulları

İlgili alanlarda yüksek lisans derecesi veya en az 3.00/4.00 Genel Not Ortalamasıyla(GNO) lisans derecesi sahibi olmak. ALES sınavından en az 70/100(sayısal) puan veya GRE sınavından en az 685 puan(sayısal) almış olmak. İngilizce yeterliliğini gösterir sınav sonucu sunmak (TOEFL PBT: 550 puan veya eşleniği başka bir dil dınavı).

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Bu programı tamamlayan öğrenciler Elektrik-Elektronik Mühendisliği doktora diploması almaya hak kazanır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğrenimine devam edecek öğrenciler, önceki öğrenim kurumunda aldıkları derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Alınmış dersin içeriğinin, BAU‘da verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Mezunların Mesleki Profili

Elektrik-Elektronik Mühendisliği doktora programı mezunları, bakanlıklar, belediyeler, üniversite, enstitüler, araştırma ve üretim merkezleri gibi kamu kuruluşları ile mühendislik tasarım ve uygulama süreçlerine ilişkin her türlü özel şirket, ofis ve bankalarda görev alabilirler. Mezunlarımız kendileri de şirket kurabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.

Program Kazanımları

1 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini belirlemek, ifade etmek ve çözmek için matematik, fen ve mühendislik konuları hakkında yeterli altyapıya ve bildiklerini uygulama yeteneğine sahip olmak
2 Tasarım, uygulama ve etkin iletişim için elektrik ve elektronik mühendisliği çizimleri ve teknik sembolleri kullanmaya ek olarak uygun analiz ve modelleme teknikleri şeçip uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlamak, ifade etmek ve çözmek.
3 Gerçekçi kısıtlar (tasarımın doğasına özgü olarak ekonomik, çevresel, sosyal, politik, sağlık ve emniyet, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi konular olabilir) altında tanımlanmış ihtiyaçları karşılayacak bir sistem, bileşen ya da süreçin var olan tasarımını gerçekleştirmek ya da baştan tasarlamak için gerekli yetiye sahip olmak
4 Elektrik ve elektronik mühendisliği yapabilmek ve yeni uygulamalara uyum gösterebilmek için gerekli yenilikçi ve güncel teknikler, beceriler, bilgi teknolojileri ve modern mühendislik araçlarını geliştirmek, seçmek, uyarlamak ve kullanmak
5 Deney tasarlamak ve yapmanın yanı sıra gerekli veriyi toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, ve bu bilgiyi tasarımı geliştirmek için kullanmak
6 Bireysel olduğu kadar farklı disiplinlerden oluşan takımlar içinde diğerleriyle işbirliği yaparak çalışabilmek.
7 Hem İngilizce hem de Türkçe (eğer Türk vatandaşı ise) olarak etkin bir şekilde iletişim kurabilmek
8 Yaşam boyu ögrenmenin gerekliliğini fark etmek ve öğrenmeye devam etmenin yanı sıra teknolojik çevredeki değişimlere uyum sağlayabilmek
9 Profesyonel ve etik sorumlulukların farkında olmaya ek olarak işçilerin sağlığının, çevre ve iş emniyetinin bilincinde olmak
10 Proje, risk, idare gibi iş hayatı uygulamalarının yanı sıra girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir gelişim hakkında bilgi sahibi olmak
11 Elektrik ve Elektronik mühendisliği çözümlerinin global, ekonomik, çevresel, yasal ve toplumsal içerikteki etkilerini anlamak için gerekli bilgiye sahip olmak

Ders & Program Kazanımları Matrisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Program Kazanımları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dersler
EEE5010 Optimizasyon
EEE5022 Uygulamalı İstatistik
EEE6887 Doktora Seminer 3 3 3 4 2 3 5 5 3 4 4
EEE6888-1 Doktora Tezi 5 4 4 5 5 3 4 4 3 2 2
EEE6888-2 Doktora Tezi 5 4 4 5 5 3 4 4 3 2 2
EEE6888-3 Doktora Tezi 5 4 4 5 5 3 4 4 3 2 2
EEE6888-4 Doktora Tezi 5 5 5 5 5 4 3 4 4 3 5
EEE6902 Yeterlik Sınavı 5 5 3 3 3
MCH5001 Doğrusal Sistem Teorisi
Departmental Elective
BDA5011 Büyük Veri ve Analitik
BDA5012 Büyük Veride Bulut Hesaplaması
CMP5101 Veri Madenciliği
CMP5103 Yapay Zeka
CMP5123 Bilgisayar Ağları ve Mobil İletişim
CMP5126 Görüntü ve Video İşleme
CMP5130 Makine Öğrenimi ve Örüntü Tanıma
CMP5550 Bilgisayar Görüşü
EEE5012 Mühendislikte Sayısal Yöntemler
EEE5014 Rastgele Süreçler ve Tahmin Teorisi
EEE6008 Doktora Tezine Yönelik Konular I
EEE6009 Doktora Tezine Yönelik Konular II
EEE6010 Doktora Tezine Yönelik Konular III
MCH5315 Doğrusal Olmayan Kontrol
MCH5613 Rüzgar Enerjisi Mühendisliğine Giriş
GE-Elective

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
MCH5001 Doğrusal Sistem Teorisi 3 0 3 8
Departmental Elective 3 12
Departmental Elective 3 12
Toplam 32
2. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
EEE5010 Optimizasyon 3 0 3 9
EEE5022 Uygulamalı İstatistik 3 0 3 9
Departmental Elective 3 12
Toplam 30
3. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
EEE6887 Doktora Seminer 0 0 0 6
Departmental Elective 3 12
Departmental Elective 3 12
Toplam 30
4. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
EEE6902 Yeterlik Sınavı 0 0 0 30
Toplam 30
5. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
EEE6888-1 Doktora Tezi 0 0 0 30
Toplam 30
6. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
EEE6888-2 Doktora Tezi 0 0 0 30
Toplam 30
7. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
EEE6888-3 Doktora Tezi 0 0 0 30
Toplam 30
8. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
EEE6888-4 Doktora Tezi 0 0 0 30
Toplam 30

Bölüm Başkanı (ya da Eşdeğeri)


ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, DOKTORA) - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Dr. Öğr. Üyesi AYÇA YALÇIN ÖZKUMUR
Program Koordinatörü

MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
E-posta: ayca.yalcin@eng.bahcesehir.edu.tr
Telefon: +90