UYGULAMALI MATEMATİK (TÜRKÇE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Mezunların Mesleki Profili

Yeni bilgi çağında, gereken yeterlilikleri uluslararası standartlarda sağlayabilmek amacıyla bir araya getirilen verileri inceleyebilecek uzmanlara olan ihtiyaç günden güne artmaktadır. Bu nedenle, matematiksel analiz, birçok endüstriyel alan için zorunlu bir unsur haline gelmiştir. Bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz, T.C. Devlet Planlama Teşkilatı, Türk İstatistik Kurumu gibi kamu kuruluşlarında olduğu gibi, bankacılık, sigortacılık ve finans sektörlerinde, önde gelen firmaların, AR-GE ve bilişim teknolojileri departmanlarında çalışabilirler. Uygulamalı Matematik yüksek lisans programı; seçkin üniversitelerin Matematik, Ekonomi, İstatistik ve Mühendislik bölümlerinde mezunlarına başarılı bir akademik kariyer, araştırma merkezlerinde bilimsel araştırma yapabilme yeteneği kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır.