UYGULAMALI MATEMATİK (TÜRKÇE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Bu tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler, 1. En az 90 AKTS’lik 10 ders (30 yerel kredi) ve proje ve yeterlik sınavı, (proje ve Yeterlik sınavı dersinin kredisi bulunmamakta, bu ders “Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilmektedir) 2. Programlarında öngörülen tüm derslerden en az C/S notu ile başarılı olmakla, 3. 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmakla yükümlüdürler.