UYGULAMALI MATEMATİK (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, UYGULAMALI MATEMATİK (TÜRKÇE, TEZLİ) alanında derecesi (Master of science) almaya hak kazanmaktadırlar.