UYGULAMALI MATEMATİK (TÜRKÇE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Kabul Koşulları

Bu yüksek lisans programında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunacak olan adayların; 1. Lisans diplomasına sahip olması, 2. Yüksek öğretim kurumlarının Matematik, İstatistik, Kimya, Biyoloji veya Fizik Bölümü, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği gibi bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olması 3. Lisans programından 4.00 üzerinden en az 2.00 veya eşdeğeri not ortalaması ile mezun olması, 4. En az 55 ALES-SAY puanına sahip olmak veya uluslararası geçerliliği olan GRE sınavının “quantitative/sayısal” bölümünden en az 610 puan almış olması. 5. Bilim sınavından (sözlü) başarılı olması. 6. En az bir referans mektubu sunması.