YZM5511 Bilgi Sistemleri Analiz ve TasarımıBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
YZM5511 Bilgi Sistemleri Analiz ve Tasarımı Bahar 3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. MEHMET ALPER TUNGA
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi YÜCEL BATU SALMAN
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN AYVAZ
Öğ.Gör. ONUR ÖZCAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok.
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, sistem ve bilgi sitemleri kavramlarının incelenmesi olup öğrenciye bilgi sistemi analiz - tasarım yeteneğinin kazandırılmasıdır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Sistem ve bilgi sistemleri kavramlarını açıklar
2. Bilgi sistemi geliştirme sürecini ve süreç modellerini tanımlar
3. Fizibilite raporu ve sistem önerisi hazırlar ve sunar
4. Veri toplar
5. Sistem analizi ve tasarımı yöntemlerini açıklar ve kullanır
6. Nesneye yönelik analiz ve tasarımı araç ve yöntemlerini kullanır
7. Grup çalışması ile sistem analizi ve tasarımı uygulaması geliştirir

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğinde Sistem Analizi ve Tasarımına Giriş, Bilgi Sistemi ve Bilgi Sistemi Tipleri, Bilgi Sistemi Geliştirme Süreci, Sistem Analisti Görev ve Yetenekleri,Ön İnceleme ve Fizibilite Analizi, Sistem Analizi: Veri Toplama, Sistem Analizi: Süreç Modelleme, Sistem Analizi: Veri Modelleme, Sistem Tasarımı, Veri Tabanı Tasarımı, Ara birim Tasarımı, Nesneye Yönelik Analiz , Nesneye Yönelik Tasarım, CASE araçları ve Proje Sunumları bulunmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Sistem Analizi ve Tasarımına Giriş Bilgi Sistemi ve Bilgi Sistemi Tipleri,Bilgi Sistemi Geliştirme Süreci
2) Sistem Analisti Görev ve Yetenekleri,Ön İnceleme ve Fizibilite Analizi
3) Sistem Analizi: Veri Toplama
4) Sistem Analizi: Süreç Modelleme
5) Sistem Analizi: Veri Modelleme
6) Sistem Tasarımı
7) Veri Tabanı Tasarımı
8) Arabirim Tasarımı
9) Nesneye Yönelik Analiz
10) Nesneye Yönelik Tasarım
11) Nesneye Yönelik Tasarım / Ara sınav
12) CASE araçları
13) Proje Sunumları
14) Proje Sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: KALIPSIZ – BUHARALI – BİRİCİK, Sistem Analizi ve Tasarımı, Papatya Yayıncılık, 2006

SATZINGER - JACKSON – BURD System Analysis and Design, Course Technology
Diğer Kaynaklar: Yok - None.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Küçük Sınavlar 4 % 10
Ödev 2 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Ara Sınavlar 1 22 22
Final 1 41 41
Toplam İş Yükü 189

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı