YZM5601 Java İle ProgramlamaBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
YZM5601 Java İle Programlama Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. MEHMET ALPER TUNGA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok.
Dersin Amacı: Öğrenciler Java programlama dilinin kullanım alanlarını ve yapısını öğrenecek, Java ile basit uygulamalar yazabilir hale gelecekler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Java Sanal Makinesini açıklar
2. Çöp toplayıcısı kavramını tanımlar
3. Java'nın kullanım alanlarını, avantajlarını ve dezavantajlarını tanımlar
4. Sınıf-nesne ilişkisini açıklar
5. Java programlama dilinin sözdizim kurallarını uygular
6. Basit algoritmaları geliştirir ve algoritmaları Java diline dönüştürür
7. Test tabanlı geliştirme kavramını örneklere uygular
8. Uygulamaları zihinden çalıştırır, sonuçlarını ifade eder

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğinde Java dilinin tarihçesi, Java Sanal Makinesi, Nesne-Sınıf ilişkisi, Java söz dizim kuralları, Java söz dizim kuralları, Java uygulama örneklerinin incelenmesi, Java uygulama örneklerinin incelenmesi, Java'da döngüler, Java'da döngüler, Test tabanlı yazılım geliştirme, Test tabanlı yazılım geliştirme, Çeşitli algoritmaların Java diline uygulanması, Çeşitli algoritmaların Java diline uygulanması ve Genel tekrar bulunmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Java dilinin tarihçesi
2) Java Sanal Makinesi
3) Nesne-Sınıf ilişkisi
4) Java söz dizim kuralları
5) Java söz dizim kuralları
6) Java uygulama örneklerinin incelenmesi
7) Java uygulama örneklerinin incelenmesi
8) Java'da döngüler
9) Java'da döngüler
10) Test tabanlı yazılım geliştirme
11) Test tabanlı yazılım geliştirme
12) Çeşitli algoritmaların Java diline uygulanması
13) Çeşitli algoritmaların Java diline uygulanması
14) Genel tekrar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Head First Java, 2nd Edition, Kathy Sierra, Bert Bates, O'Reilly, 2005, ISBN: 978-0-596-00920-5
Diğer Kaynaklar: Yok - None.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Küçük Sınavlar 5 % 10
Ödev 5 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Ara Sınavlar 1 22 22
Final 1 41 41
Toplam İş Yükü 189

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı