YZM5560 PL/SQL İle Veritabanı ProgramlamaBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
YZM5560 PL/SQL İle Veritabanı Programlama Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. MEHMET ALPER TUNGA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok.
Dersin Amacı: Bu dersin amacı PL/SQL programlama dilinin yapısını kavrayabilme, PL/SQL diline özel yapıları kullanabilme, PL/SQL ile karmaşık sorguları prosedürel dil yapısı ile geliştirebilmektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. PL/SQL dilinin temel özelliklerini söyler
2. PL/SQL kontrol yapılarını oluşturur
3. SQL dilinin özellikleri ile PL/SQL uygulamaları geliştirir
4. PL/SQL veri depolama yapılarını tanımlar
5. Prosedür, fonksiyon ve paket yapılarını tanımlar
6. Tetikleyici ve istisna tanımlarını oluşturur

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğinde PL/SQL programlama diline giriş, PL/SQL kontrol yapıları , PL/SQL'de SQL kullanımı, cursor, exception, kayıtlar, tablolar, diziler, prosedürler, fonksiyonlar, paketler, tetikleyiciler bulunmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) PL/SQL programlama diline giriş
2) PL/SQL kontrol yapıları
3) PL/SQL kontrol yapıları
4) PL/SQL'de SQL kullanımı
5) Cursor
6) Cursor
7) Exception
8) Kayıtlar, Tablolar, Diziler
9) Kayıtlar, Tablolar, Diziler
10) Prosedürler
11) Prosedürler
12) Fonksiyonlar
13) Paketler
14) Tetikleyiciler

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Nilesh Shah, Database Systems using Oracle: A Simplified Guide to SQL and PL/SQL, 2ed, Pearson Prentice Hall, 2005, ISBN 0-13-191180-5
Diğer Kaynaklar: Yok - None.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 30
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 30
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 70
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Ara Sınavlar 1 22 22
Final 1 41 41
Toplam İş Yükü 189

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı