YZM5540 ASP.NET İle ProgramlamaBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
YZM5540 ASP.NET İle Programlama Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. MEHMET ALPER TUNGA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok.
Dersin Amacı: Bu ders, günümüz Web uygulamaları geliştirme dillerinden birisi olan ASP.NET’i kullanarak, web uygulamalarının temelleri ve güncel web konularının .NET teknolojileri ile gerçeklenme yöntemlerinin aktarılmasını amaçlamaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. İstemci-Sunucu mimarisini açıklar
2. ASP.NET ile sunucu taraflı web programlama geliştirir
3. Veritabanı ile web uygulamaları arasında bağlantı kurar
4. Sertifika kullanımı ile web sitelerinin güvenliğini düzenler
5. Javascript kütüphaneleri ile istemci taraflı programlama yapabilir
6. Web uygulamalarına asenkron veri üretir
7. Servis tabanlı mimarileri açıklar

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğinde web kavramları, istemci-sunucu mimarisi, HTML, web formlar, uygunluk kontrolleri, sunucu kontrolleri, web kontrolleri, çerez ve oturum kavramları, viewstate, SessionState ve ApplicationState kavramları, MasterPage, navigasyon ve temalar, veritabanı, SQL, ADO.NET, veritabanı uygulamaları, veri kaynakları kullanımı, web sitesi güvenliği, sertifikalar, kullanıcı bazlı sistemler, istemci taraflı programlama, JavaScript kütüphaneleri, AJAX, servis tabanlı mimariler, Web servisler bulunmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Web Kavramları, İstemci-Sunucu Mimarisi
2) HTML
3) Web Formlar, Uygunluk Kontrolleri
4) Sunucu Kontrolleri, Web Kontrolleri
5) Çerez ve Oturum Kavramları, Viewstate, SessionState ve ApplicationState Kavramları
6) MasterPage, Navigasyon ve Temalar
7) Veritabanı, SQL, ADO.NET
8) Veritabanı, SQL, ADO.NET / Ara Sınav
9) Veritabanı Uygulamaları, Veri Kaynakları Kullanımı
10) Web Sitesi Güvenliği, Sertifikalar, Kullanıcı Bazlı Sistemler
11) İstemci Taraflı Programlama, JavaScript Kütüphaneleri
12) AJAX
13) Hizmet Tabanlı Mimariler, Web Servisler
14) Sunumlar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Demirkol, 2011, C# ile ASP.NET 4.0, 7. Baskı, Kodlab Yayınları
Diğer Kaynaklar: Yok - None.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Sunum 1 % 30
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Ara Sınavlar 1 22 22
Final 1 41 41
Toplam İş Yükü 189

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı