EEE5012 Mühendislikte Sayısal YöntemlerBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
EEE5012 Mühendislikte Sayısal Yöntemler Güz 3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ZAFER İŞCAN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA EREN YILDIRIM
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Mühendislik öğrencilerine sayısal yöntemleri öğretmek

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Doğrusal cebirsel denklem sistemlerini anlamak
2. İnterpolasyon ve eğri uydurmayı öğrenmek
3. Denklem köklerini bulma yöntemlerini öğrenmek
4. Sayısal türev alma yöntemlerini öğrenmek
5. Sayısal integral alma yöntemlerini öğrenmek
6. Sayısal problemleri yazılım kullanarak çözmek


Dersin İçeriği

Doğrusal cebirsel denklem sistemleri, interpolasyon ve eğri uydurma, denklem köklerini bulma, sayısal türev alma, sayısal integral alma, sayısal problemleri yazılım kullanarak çözmek

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Mühendislikte Sayısal Yöntemlere Giriş
2) Programlamaya giriş
3) Doğrusal Cebirsel Denklem Sistemleri: Gauss Yok Etme Yöntemi
4) Doğrusal Cebirsel Denklem Sistemleri: LU Ayrıştırma Yöntemi
5) Doğrusal Cebirsel Denklem Sistemleri: Matris tersi
6) İnterpolasyon
7) Eğri Uydurma
8) Denklem Köklerini Bulma
9) Sayısal Türev Alma
10) Sayısal İntegral Alma
11) Başlangıç Değerli Problemler
12) Sınır Değer Problemleri
13) Simetrik Matris Özdeğer Problemleri
14) Optimizasyona Giriş

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Jaan Kiusalaas, Numerical Methods in Engineering with Python 3, 3rd Edition
Diğer Kaynaklar: 1. Steven C. Chapra, Applied Numerical Methods with MATLAB® for Engineers and Scientists, Fourth Edition.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 20
Sunum 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 7 98
Sunum / Seminer 1 30 30
Ödevler 1 30 30
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 202

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı