ISL5301 Araştırma Yöntemleri ve EtikBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ISL5301 Araştırma Yöntemleri ve Etik Bahar 3 0 3 9
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. HAKAN ASLAN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi SERKAN KÖYBAŞI
Doç. Dr. ASLI MAKARACI BAŞAK
Dr. Öğr. Üyesi MEHMET SİNAN ALTUNÇ
Doç. Dr. HAKKI AKTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi İRFAN AKYÜZ
Dr. Öğr. Üyesi AHMET NACİ ÜNAL
Dr. Öğr. Üyesi MUHTEREM ŞEBNEM ENSARİ
Prof. Dr. YAMAN ÖZTEK
Dr. AHMET İLKAY CEYHAN
Doç. Dr. MİNE MUKADDES AFCAN FINDIKLI
Dr. Öğr. Üyesi OKAN YAŞAR
Dr. Öğr. Üyesi DERYA TARBUCK
Prof. Dr. EBRU ŞULE CANAN SOKULLU
Prof. Dr. AYHAN BIÇAK
Doç. Dr. FİGEN YILDIRIM
Doç. Dr. ÖMER TURUNÇ
Prof. Dr. AHMET ERKUŞ
Prof. Dr. SAİT GÜRBÜZ
Doç. Dr. OKAN YELOĞLU
Prof. Dr. SENAY YÜRÜR
Dr. Öğr. Üyesi SERHAT DAĞLI
Prof. Dr. SERPİL BÜLBÜL
Dr. Öğr. Üyesi SEHER TEZERGİL
Öğ.Gör. TUĞBA KIRAL ÖZKAN
Dr. Öğr. Üyesi AHU AYANOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi GÜLEN SİNEM TEK
Prof. Dr. MURAT ÇİNKO
Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA SUNDU
Dr. Öğr. Üyesi GÜL ESER
Doç. Dr. ESRA ALBAYRAKOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP ECE ÜNSAL
Dr. Öğr. Üyesi YÜKSEL ALPER ECEVİT
Doç. Dr. NİHAT TAŞ
Öğ.Gör. GÜNGÖR HACIOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi AHMET BAŞCI
Dr. Öğr. Üyesi EBRU BEYZA BAYARÇELİK
Dr. Öğr. Üyesi AYŞE İPEK SARIÖZ BÜYÜKALP
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, bilim felsefesi -yöntem -analiz anlayışı içerisinde,öğrencilerebilimsel araştırma yöntemlerine ilişkin, bilgi, beceri, araştırma-analiz yapmave yorumlamayeteneği kazandırmaktır. Derste; bilim ve sosyal bilim anlayışları, araştırma süreci ve yazın taraması yapma, bir araştırmanın kavramsal çerçevesini oluşturma, araştırma tasarımı, örneklemseçme, ölçme ve işlemselleştirme, paket programlarla nicel veri analizi ve raporlamakonuları işlenecektir

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bilimsel araştırmaların kapsamını ve temellerini öğrenir.
"Bilimsel bilgiye erişim ve veri toplama yöntemlerini öğrenir.
"
Bilimsel metinleri okur, anlar ve veri analizi yapabilir.
Araştırma raporu hazırlamayı öğrenir
Bilimsel etik konularında bilgi sahibi olur ve etik dışı davranışları önleyebilir.

Dersin İçeriği

Araştırmada Etik Sorunlar/Etik Dışı Davranışlar ve Önlenmesi, Bilimsel Araştırma Yöntemleri,Bilimsel Araştırma Planlanma: Araştırma Problemleri, Hipotezler ve Amaçlar, Bilimsel Bilgiye Erişim: Kütüphane, Dijital Kütüphane, Veritabanları, Bilimsel Veri Toplama ve Ölçme Yöntemleri , Veri Analiz Yöntemleri ve Sunumu, Geçerlilik Ve Güvenirlik Kavramları, Araştırma Önerisi Yazma -Bir 'Özet' Öneri Hazırlama, Araştırma Raporu Hazırlama/Raporlama Metotları, Makale Yazımında Temel Kurallar Ve Örnekler, Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin Genel Tanıtımı Okuma
2) Bilimsel Yöntem, Bilimsel Yazım ve Etik Okuma
3) Araştırma Sorunsalıve Yazın(Literatür)Taraması Okuma
4) Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi Okuma
5) Araştırma Tasarımı: Araştırma Desen ve Yöntemleri Okuma
6) Evren ve Örneklem Okuma
7) İşletimselleştirme Okuma
8) Veri Toplama Teknikleri Okuma
9) IBM SPSS’e Giriş ve Temel İstatistiki Ölçüler Okuma
10) Veri Analizi I-Farklılık Analizleri (t-testi, ANOVA) Okuma
11) Veri Analizi III -Hiyerarşik Regresyon ve GüvenilirlikAnalizi Okuma
12) Veri Analizi II-İlişkisel Analizler (Korelâsyon, Regresyon, Çoklu regresyon) Okuma
13) Veri Analizi IV Okuma
14) Genel Tekrar Okuma
15) Final

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Şener Büyüköztürk , Özcan Aygün, Ebru Kılıç Çakmak, Şirin Karadeniz, “Bilimsel Araştırma Yöntemleri”, Pegem Yayıncılık, ISBN: 9944919289, 2014
Diğer Kaynaklar: Şener Büyüköztürk , Özcan Aygün, Ebru Kılıç Çakmak, Şirin Karadeniz, “Bilimsel Araştırma Yöntemleri”, Pegem Yayıncılık, ISBN: 9944919289, 2014

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 50
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 13 7 91
Sunum / Seminer 1 20 20
Proje 1 24 24
Ara Sınavlar 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 183

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı