CYS5119 Güvenli Web Yazılım GeliştirmeBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar SİBER GÜVENLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
SİBER GÜVENLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CYS5119 Güvenli Web Yazılım Geliştirme Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi AHMET NACİ ÜNAL
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Yazılımların güvenilirliği konusunu tartışmak ve güvenli yazılım geliştirme ilkelerini öğretmek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenciler; bilginin yasal emanetçilerde nasıl güvenle saklanacağını, güvenli yazılımın gerekliliğini, yazılım sertifikasyonunun gerekliliğini, güvenli yazılım geliştirme ilkelerini öğrenecekler.

Dersin İçeriği

Bilgi Güvencesi temelleri, yazılım geliştirme döngüsü, yazılım olgunluğu, güvenlik artırıcı yöntemler, güvenlik ölçme yöntemleri.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin kapsamı Ders notları
2) Bilgi güvencesi kavramı Ders notları
3) Yazılım güvenliği gerekliliği Ders notları
4) Yazılım lisansları ve sertifikasyonu Ders notları
5) Bilgi emanetçisi kavramı ve uygulamaları Ders notları
6) Yazılım geliştirme döngüsü Ders notları
7) Güvenli yazılım geliştirme Ders notları
8) Güvenli yazılım geliştirme Ders notları
9) Güvenli yazılım geliştirme kalıbı Ders notları
10) Yazılım olgunluğu Ders notları
11) Güvenli yazılım belirleme ve ölçme yöntemleri Ders notları
12) Güvenli yazılım geliştirme süreçlerinin denetlenmesi Ders notları
13) Güncel konular Ders notları
14) Güncel konular Ders notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Information Assurance Handbook: Effective Computer Security and Risk
Management Strategies, Corey Schou, Steven Hernandez, 2014, McGraw-Hill
Osborne Media.
Secure and Resilient Software Development, Mark S. Merkow, Lakshmikanth
Raghavan, 2010, Auerbach Publication.
Diğer Kaynaklar: Ders notları

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 0
Ödev 4 % 10
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 12 168
Sunum / Seminer 2 3 6
Ödevler 4 8 32
Ara Sınavlar 1 20 20
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 288

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) İleri düzey Siber Güvenlik kavramlarını anlamak ve uygulamak
2) İleri düzey matematik, fen ve mühendislik bilgisini siber güvenlik problemlerinin çözümünde uygulamak.
3) Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
4) Mühendislik alanındaki bilimsel araştırmaları yorumlayıp analiz etmek ve çalışma alanındaki bilgileri kullanmak
5) Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
6) Bilimsel bilgiye ulaşmak
7) Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
8) Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
9) Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek
10) İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
11) Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek