CYS5887 SeminerBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar SİBER GÜVENLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
SİBER GÜVENLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CYS5887 Seminer Bahar 0 0 0 10

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Must Course
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Ön Koşullar: CYS5888-1 - Master Thesis
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi AHMET NACİ ÜNAL
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi SELÇUK BAKTIR
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilerin akademik çalışmalarda araştırma, analiz, değerlendirme ve raporlama yapabilmelerine olanak tanımaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Araştırma metotlarını tanımlar.
2. Literatür tarama metotlarını tanımlar.
3. Yapılmış çalışmaları analiz eder.
4. Araştırma planı tanır.
5. Akademik rapor oluşturur.

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğinde problem tanımı, seçilen konu hakkında çeşitli kaynak taramaları, makale analizleri ve metodolojiler, toplanan verinin analizi ve değerlendirmesi, ve raporlama bulunmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Problem tanımı Ders notları
2) Seçilen konu hakkında literatür taraması Ders notları
3) Seçilen konu hakkında literatür taraması Ders notları
4) Seçilen konu hakkında literatür taraması Ders notları
5) Seçilen konu hakkında literatür taraması Ders notları
6) Seçilen konu hakkında literatür taraması Ders notları
7) Seçilen konu hakkında veri toplama İnternet, kütüphane
8) Seçilen konu hakkında veri toplama İnternet, kütüphane
9) Seçilen konu hakkında veri toplama İnternet, kütüphane
10) Seçilen konu hakkında veri toplama İnternet, kütüphane
11) Seçilen konu hakkında veri toplama İnternet, kütüphane
12) Seçilen konu hakkında veri toplama İnternet, kütüphane
13) Seçilen konu hakkında veri toplama İnternet, kütüphane
14) Rapor oluşturulması Yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları
Diğer Kaynaklar: Lecturer notes

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Seminer 1 % 100
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 100
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Sunum / Seminer 14 1 14
Toplam İş Yükü 112

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) İleri düzey Siber Güvenlik kavramlarını anlamak ve uygulamak 4
2) İleri düzey matematik, fen ve mühendislik bilgisini siber güvenlik problemlerinin çözümünde uygulamak. 3
3) Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak 4
4) Mühendislik alanındaki bilimsel araştırmaları yorumlayıp analiz etmek ve çalışma alanındaki bilgileri kullanmak 4
5) Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak 4
6) Bilimsel bilgiye ulaşmak 5
7) Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak 4
8) Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek 4
9) Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek 5
10) İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak. 5
11) Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek 5