ISM5206 Karar AnaliziBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ISM5206 Karar Analizi Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. ÖZLEM KANGA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Karar analizinde kullanılan grafiksel modelleri sunmak ve karar vericiye kararını vermede yardımcı olacak sistematik araçları sağlamaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
- Karar analizinde kullanılan grafiksel modelleri tanır.
- Verilen belirsiz bir durumu Bayes ağları kullanarak modeller.
- Bayes ağlarında kesin ve yaklaşık çıkarımları hesaplar.
- Verilen belirsiz bir karar problemini etki diagramları kullanarak modeller.
- Karar ağlarında çıkarımlar yapar.
- Bilgi edinmenin değerini hesaplar.

Dersin İçeriği

Beklenen fayda, Nedensel ve Bayes ağları, Bayes ağlarında kesin çıkarım, Bayes ağlarında yaklaşık çıkarım, Bayes ağlarını öğrenme, Etki ve karar ağları, Bilginin değeri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Olasılık tekrarı
2) Beklenen yararlılık
3) Nedensel ve Bayes ağları
4) Bayes modellerin kurulumu
5) Bayes ağlarında kesin çıkarım
6) Bayes ağlarında kesin çıkarım
7) Bayes ağlarında yaklaşık çıkarım
8) Bayes ağlarında yaklaşık çıkarım
9) Arasınav
10) Bayes ağlarını öğrenme
11) Etki ve karar ağları
12) Etki ve karar ağları
13) Bilginin değeri
14) Proje sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: F.V. Jensen, 2001. Bayesian networks and decision graphs, New York : Springer
Diğer Kaynaklar: Robert T. Clemen, 1996. Making Hard Decisions: An Introduction to Decision Analysis, 2nd edition, Duxbury Press

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 4 % 10
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 2 28
Sunum / Seminer 1 10 10
Proje 1 40 40
Ödevler 4 10 40
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 195

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı