ISM5128 Yöneticiler için Finansal OkuryazarlıkBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ISM5128 Yöneticiler için Finansal Okuryazarlık Güz
Bahar
3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. YAMAN ÖMER ERZURUMLU
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. YAMAN ÖMER ERZURUMLU
Dr. Öğr. Üyesi YÜCEL BATU SALMAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Finansal muhasebe ve finansal yönetimin ana konuları işlenecektir. Konuların anahatlarının tanıtılmasını takiben ilgili konuya yönelik sınıf içi sorular çözülecek ve vaka çalışmaları yapılacaktır. Amaç muhasebenin ve finansal yönetimin temelleri konusunda öğrenciye bilgi verilmesidir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
- Finans dünyası, oyuncular ve bileşenler hakkında genel bilgi edinmek
- Temel finansal tabloları okuma, yorumlama ve değerleme becerisi kazanmak
- Paranın zaman değerini öğrenmek
- Paranın zaman değerini hisses senedi tahvil ve diğer nakit akışlarına uygulamak
- Bu uygulamalar için kullanılan metodların kavranması
- Bu uygulamalar esnasında kullanılan iskonto oranının hesaplanması
- Bu uygulamalar esnasında nakit akışlarının nasıl hesaplandığının öğrenilmesi
- Kısa vadeli varlık yönetimi ve pasif yönetiminin esaslarının görülmesi

Dersin İçeriği

1. Bilanço ve Gelir Tablosu
2. Nakit akış Tablosu ve Firma Faaliyetlerinin kayıt edilmesi
3. Proforma Tablolar nasıl hazırlanır
4. Finansal Tabloların analizi
5. Paranın Zaman Değeri
6. Risk ve Getiri
7. Yatırım Kararlarının Analiz Teknikleri
8. Sermaye Maliyeti
9. Nakit Akışı Hesaplamaları
10. Duyarlılık / Senaryo ve Monte Karlo Analizleri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Bilanço ve Gelir Tablosu N/A
2) Nakit Akış Tablosu Gürsoy 4 ve 5. Bölüm
3) Proforma Tablolar Gürsoy 5. Bölüm
4) Finansal Tabloların Analizi Gürsoy 4. Bölüm
5) Paranın Zaman Değeri Gürsoy 7. Bölüm
6) Paranın Zaman Değeri Gürsoy 7. Bölüm
7) Ara Sınav N/A
8) Risk ve Getiri Gürsoy Bölüm 8
9) Kısa Vadeli Aktif Yönetimi Gürsoy Bölüm 14/15
10) Kısa Vadeli Borç Yönetimi Gürsoy Bölüm 13
11) Yatırım Kararları Analiz Teknikleri Gürsoy Bölüm 16
12) Sermaye Maliyeti Gürsoy Bölüm 18
13) Proje Nakit Akışlarının Tahmini Gürsoy Bölüm17
14) Genel Tekrar N/A

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Finansal Yönetim İlkeleri, C.T. Gürsoy, Beta Yayınevi, 2014
Diğer Kaynaklar: N/A

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 4
Ödev 7 % 21
Ara Sınavlar 2 % 25
Final 1 % 40
Rapor Teslimi 2 % 10
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 5 60
Ödevler 7 6 42
Ara Sınavlar 2 3 6
Rapor Teslimi 2 21 42
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 189

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı