CMP5123 Bilgisayar Ağları ve Mobil İletişimBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar SİBER GÜVENLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
SİBER GÜVENLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CMP5123 Bilgisayar Ağları ve Mobil İletişim Güz
Bahar
3 0 3 9
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ECE GELAL SOYAK
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi PINAR BÖLÜK
Dr. Öğr. Üyesi ECE GELAL SOYAK
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı kablosuz iletişim ve mobil ağlarda kullanılan teknolojileri anlatmak, ve bu teknolojilerle ilgili problemleri matematik/mühendislik ilkelerini kullanarak çözme becerisini öğrencilere kazandırmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Bilgisayar ağlarını analiz etmede kullanılan ağ katman yapısını, ve her katmandaki fonksiyonları bilirler.
II. Kablosuz ağların performansını analiz edebilir ve yorumlayabilirler.
III. Mevcut ve gelecek ağ teknolojilerinin sağladığı katkıları ve bu teknolojileri gerçeklemedeki zorlukları analiz edebilirler.
VI. Yeni ağ mimarileri ve teknolojileri konusunda bilgi sahibi olurlar.
V. Literatürdeki ağlarla ilgili makaleleri anlayıp değerlenebilir, bulgularını raporlayıp sunabilirler.

Dersin İçeriği

Bu ders bilgisayar ağları ve mobil iletişim teknolojileri kapsamlı bir bakış sağlar. Ders konuları bilgisayar ağları, internet, TCP / IP, taşıma katmanı protokolleri, yönlendirme katmanı protokolleri, ortam erişim kontrol protokolleri, kablosuz kanal modelleri, paket zamanlama, multimedya ağları, hücresel ağlar (GSM, GPRS, CDMA, 3G, 4G, vb.) ve kablosuz yerel alan ağları.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Bilgisayar ağlarına genel bakış, OSI katman modeline giriş
2) Kablosuz iletişimin temelleri (analog ve dijital veri iletimi, sinyal sönümlenmesi, Çoklu Giriş Çoklu Çıkış - MIMO - sistemleri)
3) Fiziksel katman (modülasyon ve kodlama teknikleri, kanal kapasitesi); proje tanıtımı
4) Ortam erişim katmanı (sabit ve rasgele erişim, TDMA, FDMA, CDMA)
5) Kablosuz Yerel Alan Ağları (WLAN), IEEE 802.11 Wi-Fi standartı
6) Mobil kablosuz ad hoc ağlar (MANET)
7) Ara sınav
8) IP adresleme, İnternet, IPv6
9) Taşıma katmanı servisleri (TCP, UDP, tıkanıklık kontrolü)
10) Hücresel Ağlar (2G, 3G, 4G, vb)
11) Uygulama katmanı protokolleri, servis kalitesi (QoS)
12) Ağ yönetimi, bilgisayar ağlarında güvenlik
13) Yeni ağ teknolojileri: sensör, bilişsel, yazılım tanımlı ağlar (SDN), nesnelerin interneti (IoT)
14) Makale sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1. W. Stallings, “Data and Computer Communications,” Prentice Hall, 8th edition, 2007
2. C. Beard and W. Stallings, “Wireless Communication Networks and Systems”, Pearson, Global edition, 2016
3. T. S. Rappaport, “Wireless Communications: Principles and Practice”, Prentice Hall, 2nd edition, 2002
4. A. L. Garcia, I. Widjaja, “Communication Networks”, Mc Graw Hill, 2nd edition, 2004
5. A. S. Tanenbaum, “Computer Networks”, Prentice Hall, 4th edition, 2002
Diğer Kaynaklar: Recent technical papers related to Wireless Networks

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 5 % 15
Projeler 1 % 15
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 45
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 55
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 13 39
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 80
Proje 12 36
Ödevler 1 3
Küçük Sınavlar 1 1
Ara Sınavlar 2 11
Rapor Teslimi 1 10
Final 1 10
Toplam İş Yükü 190

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) İleri düzey Siber Güvenlik kavramlarını anlamak ve uygulamak
2) İleri düzey matematik, fen ve mühendislik bilgisini siber güvenlik problemlerinin çözümünde uygulamak.
3) Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
4) Mühendislik alanındaki bilimsel araştırmaları yorumlayıp analiz etmek ve çalışma alanındaki bilgileri kullanmak
5) Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
6) Bilimsel bilgiye ulaşmak
7) Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
8) Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
9) Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek
10) İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
11) Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek