MATEMATİK (TÜRKÇE, DOKTORA)
Doktora TYYÇ: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey EQF-LLL: 8. Düzey

Bölüm Başkanı (ya da Eşdeğeri)

MATEMATİK (TÜRKÇE, DOKTORA) - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Dr. Öğr. Üyesi İREM ŞANAL
Program Koordinatörü

MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
E-posta: irem.sanal@eng.bau.edu.tr
Telefon: +90